Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2017 09:38 UCHWAŁA NR 0007.XXXI.272.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego
09.11.2017 09:33 UCHWAŁA NR 0007.XXXI.271.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi
09.11.2017 09:31 UCHWAŁA NR 0007.XXXI.270.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”
06.11.2017 13:54 UCHWAŁA NR 0007.XXXI.269.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
06.11.2017 13:51 UCHWAŁA NR 0007.XXXI.268.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
06.11.2017 13:46 UCHWAŁA NR 0007.XXXI.267.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
06.11.2017 13:43 UCHWAŁA NR 0007.XXXI.266.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej
06.11.2017 13:34 UCHWAŁA NR 0007.XXXI.265.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXIII.186.2016r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
06.11.2017 13:32 UCHWAŁA NR 0007.XXXI.264.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
02.10.2017 10:42 UCHWAŁA NR 0007.XXX.263.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.
02.10.2017 10:39 UCHWAŁA NR 0007.XXX.262.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/226/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
02.10.2017 10:36 UCHWAŁA NR 0007.XXX.261.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
02.10.2017 10:33 UCHWAŁA NR 0007.XXX.260.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
02.10.2017 10:29 UCHWAŁA NR 0007.XXX.259.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XLVIII/259/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku zmienionej Uchwałą Nr 0007.XVIII.137.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 maja 2016 r. oraz Uchwałą Nr 0007.XXI.177.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r.
02.10.2017 10:26 UCHWAŁA NR 0007.XXX.258.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
02.10.2017 10:23 UCHWAŁA NR 0007.XXX.257.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja i lub jej jednostkom organizacyjnym
02.10.2017 10:18 UCHWAŁA NR 0007.XXX.256.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja
02.10.2017 10:05 UCHWAŁA NR 0007.XXX.255.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXIII.186.2016r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
02.10.2017 09:53 UCHWAŁA NR 0007.XXX.254.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
28.08.2017 09:08 UCHWAŁA NR 0007.XXX.253.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 0007.XXVIII.231.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryi

poprzednia 1 2 3 4 5 następna