Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2018 15:26 UCHWAŁA NR 0007.I.1.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Złotoryi.
25.10.2018 08:36 UCHWAŁA NR 0007.XL.343.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
25.10.2018 08:34 UCHWAŁA NR 0007.XL.342.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja
24.10.2018 15:09 UCHWAŁA NR 0007.XLI.355.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do sądu powszechnego.
24.10.2018 15:06 UCHWAŁA NR 0007.XLI.354.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
24.10.2018 15:02 UCHWAŁA NR 0007.XLI.353.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
24.10.2018 15:00 UCHWAŁA NR 0007.XLI.352.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
24.10.2018 14:53 UCHWAŁA NR 0007.XLI.351.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
24.10.2018 14:52 UCHWAŁA NR 0007.XLI.350.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotoryi oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
24.10.2018 14:46 UCHWAŁA NR 0007.XLI.349.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Złotoryja
24.10.2018 14:36 UCHWAŁA NR 0007.XLI.348.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.
24.10.2018 14:34 UCHWAŁA NR 0007.XLI.347.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
24.10.2018 14:33 UCHWAŁA NR 0007.XLI.346.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
24.10.2018 14:31 UCHWAŁA NR 0007.XLI.345.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.
24.10.2018 14:29 UCHWAŁA NR 0007.XLI.344.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 rok
18.09.2018 10:40 UCHWAŁA NR 0007.XL.341.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Złotoryi przy ul. 11 Listopada 9/2
18.09.2018 10:38 UCHWAŁA NR 0007.XL.340.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. w sprawie rozwiązania Porozumienia dot. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
18.09.2018 10:34 UCHWAŁA NR 0007.XL.339.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 145/35 w obrębie 1 w Złotoryi
18.09.2018 10:31 UCHWAŁA NR 0007.XL.338.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi
18.09.2018 10:27 UCHWAŁA NR 0007.XL.337.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 0007.XXXVIII.317.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja

poprzednia 1 2 3 4 5 następna