Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.05.2018 16:05 UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.316.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia działek do kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Złotoryja
08.05.2018 16:04 UCHWAŁA NR OOO7.XXXVII.315.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
08.05.2018 16:03 UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.314.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
08.05.2018 16:00 UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.313.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
08.05.2018 15:58 UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.312.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 rok
27.03.2018 10:45 UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.311.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2018r."
27.03.2018 10:43 UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.310.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
27.03.2018 10:42 UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.309.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
27.03.2018 10:40 UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.308.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
27.03.2018 10:38 UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.307.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 rok
23.02.2018 11:43 UCHWAŁA NR 0007.XXXV.306.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie usunięcia pomnika Ludowego Wojska Polskiego w Złotoryi
23.02.2018 11:38 UCHWAŁA NR 0007.XXXV.305.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
23.02.2018 11:33 UCHWAŁA NR 0007.XXXV.304.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i dziennymi opiekunami
23.02.2018 11:25 UCHWAŁA NR 0007.XXXV.303.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja
23.02.2018 11:13 UCHWAŁA NR 0007.XXXV.302.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
23.02.2018 10:51 UCHWAŁA NR 0007.XXXV.301.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
23.02.2018 10:34 UCHWAŁA NR 0007.XXXV.300.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 rok
30.01.2018 11:56 UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.299.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2018-2021
30.01.2018 11:52 UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.298.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 0007.XXI.173.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2015-2032”
30.01.2018 11:32 UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.297.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi

poprzednia 1 2 3 4 5 następna