Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2019 11:46 UCHWAŁA NR 0007.XI.92.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
08.10.2019 11:45 UCHWAŁA NR 0007.XI.91.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Złotoryja
08.10.2019 11:44 UCHWAŁA NR 0007.XI.90.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja
08.10.2019 11:43 UCHWAŁA NR 0007.XI.89.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 26 września 2019 r. w sprawie odbudowy lub wybudowania odkrytego basenu kąpielowego w Złotoryi
08.10.2019 11:39 UCHWAŁA NR 0007.XI.88.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
08.10.2019 11:35 UCHWAŁA NR 0007.XI.87.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 8 i 2 miasta Złotoryi, ograniczonego ulicami Jerzmanicką, Wojska Polskiego, Bolesława Krzywoustego i Lubelską
03.09.2019 12:13 UCHWAŁA NR 0007.X.86.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.III.11.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
03.09.2019 12:12 UCHWAŁA NR 0007.X.85.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja
03.09.2019 12:11 UCHWAŁA NR 0007.X.84.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
03.09.2019 12:04 UCHWAŁA NR 0007.X.83.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
03.09.2019 12:01 UCHWAŁA NR 0007.X.82.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
03.09.2019 11:55 UCHWAŁA NR 0007.X.80.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
03.09.2019 11:55 UCHWAŁA NR 0007.X.81.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych.
03.09.2019 11:38 UCHWAŁA NR 0007.X.79.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
03.09.2019 11:32 UCHWAŁA NR 0007.X.78.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
03.09.2019 11:29 UCHWAŁA NR 0007.X.77.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
03.09.2019 11:26 UCHWAŁA NR 0007.X.76.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zaproszenia nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie miasta Złotoryja w ramach repatriacji
03.07.2019 08:42 UCHWAŁA NR 0007.IX.75.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
03.07.2019 08:41 UCHWAŁA NR 0007.IX.74.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.III.11.2018. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
03.07.2019 08:40 UCHWAŁA NR 0007.IX.73.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 0007.VII.49.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna