Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2019 08:52 UCHWAŁA NR 0007.V.32.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi.
28.02.2019 08:51 UCHWAŁA NR 0007.V.31.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie akceptacji likwidacji nieczynnego odcinka linii kolejowej nr 342 Jerzmanice-Zdrój – Wilków Złotoryjski od km 3,289 do km 6,525.
28.02.2019 08:46 UCHWAŁA NR 0007.V.30.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XLI.353.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
28.02.2019 08:34 UCHWAŁA NR 0007.V.29.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.
28.01.2019 10:26 UCHWAŁA NR 0007.IV.28.2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja,
28.01.2019 10:23 UCHWAŁA NR 0007.IV.27.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
28.01.2019 10:20 UCHWAŁA NR 0007.IV.26.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
28.01.2019 10:13 UCHWAŁA NR 0007.IV.25.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi.
28.01.2019 10:11 UCHWAŁA NR 0007.IV.24.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej.
28.01.2019 10:02 UCHWAŁA NR 0007.IV.23.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej.
28.01.2019 09:22 UCHWAŁA NR 0007.IV.22.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.

poprzednia 1 2 3 4 5 6