Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.11.2020 10:18 UCHWAŁA NR 0007.XXII.191.2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
12.11.2020 10:16 UCHWAŁA NR 0007.XXII.190.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Broniewskiego w Złotoryi
12.11.2020 10:13 UCHWAŁA NR 0007.XXII.189.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
12.11.2020 10:10 UCHWAŁA NR 0007.XXII.188.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
12.11.2020 10:06 UCHWAŁA NR 0007.XXII.187.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
12.11.2020 10:05 UCHWAŁA NR 0007.XXII.186.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie opłaty targowej
12.11.2020 10:00 UCHWAŁA NR 0007.XXII.185.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
12.11.2020 09:59 UCHWAŁA NR 0007.XXII.184.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok
25.09.2020 12:23 UCHWAŁA NR 0007.XXI.183.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność RPK Partner Sp. z o.o. w Złotoryi za nieuzasadnioną
25.09.2020 12:21 UCHWAŁA NR 0007.XXI.182.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. W sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
25.09.2020 12:20 UCHWAŁA NR 0007.XXI.181.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w Złotoryi
25.09.2020 12:16 UCHWAŁA NR 0007.XXI.180.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi
25.09.2020 12:15 UCHWAŁA NR 0007.XXI.179.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 1, 2 i 4 miasta Złotoryja w rejonie ulicy 3 Maja, Piastowej, Chojnowskiej i Garbarskiej
25.09.2020 12:14 UCHWAŁA NR 0007.XXI.178.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie woli zawarcia umowy partnerskiej z czeską gminą Turnov na rzecz wspólnej realizacji projektu pn.: „Popularyzacja zjawisk geologicznych Euroregionu Nysa”
25.09.2020 12:13 UCHWAŁA NR 0007.XXI.177.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIV.125.2019r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
25.09.2020 12:12 UCHWAŁA NR 0007.XXI.176.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok
04.08.2020 12:05 UCHWAŁA NR 0007.XX.175.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wrażenia woli odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Solnej 19 w Złotoryi ze Stowarzyszeniem Nasze Rio na okres dłuższy niż 3 lata
04.08.2020 12:04 UCHWAŁA NR 0007.XX.174.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zaproszenia nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie miasta Złotoryja w ramach repatriacji
04.08.2020 12:02 UCHWAŁA NR 0007.XX.173.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja” zmienionej Uchwałą Nr 0007.X.69.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. zmienionej Uchwałą nr 0007.XIV.124.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. zmienionej Uchwałą nr 0007.XXIII.193.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. oraz zmienionej Uchwałą nr 0007.XXV.215.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 23 lutego 2017 r., zmienionej Uchwałą nr 0007.XXX.252.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 sierpnia 2017 r.
04.08.2020 12:01 UCHWAŁA NR 0007.XX.172.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego

poprzednia 1 2 3 4 następna