Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.04.2020 09:35 UCHWAŁA NR 0007.XVIII.151.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok
11.03.2020 14:01 UCHWAŁA NR 0007.XVII.150.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
11.03.2020 14:00 UCHWAŁA NR 0007.XVII.149.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
11.03.2020 13:53 UCHWAŁA NR 0007.XVII.148.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja
11.03.2020 13:52 UCHWAŁA NR 0007.XVII.147.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości
11.03.2020 13:51 UCHWAŁA NR 0007.XVII.146.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłaty i wysokości zwolnienia
03.03.2020 13:37 UCHWAŁA NR 0007.XVI.145.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia i realizacji porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja a Gminą Złotoryja w przedmiocie sporządzenia „Strategii rozwoju Miasta Złotoryja i Gminy Złotoryja”
03.03.2020 13:35 UCHWAŁA NR 0007.XVI.144.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 0007.XXIII.126.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Złotoryi
03.03.2020 13:34 UCHWAŁA NR 0007.XVI.143.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
03.03.2020 13:33 UCHWAŁA NR 0007.XVI.142.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Złotoryja na lata 2020-2023
03.03.2020 13:30 UCHWAŁA NR 0007.XVI.141.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
03.03.2020 13:29 UCHWAŁA NR 0007.XVI.140.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
03.03.2020 13:28 UCHWAŁA NR 0007.XVI.139.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok
03.03.2020 13:26 UCHWAŁA NR 0007.XV.138.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIII.116.2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok
03.03.2020 13:25 UCHWAŁA NR 0007.XV.137.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
03.03.2020 13:22 UCHWAŁA NR 0007.XV.136.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
03.03.2020 13:21 UCHWAŁA NR 0007.XV.135.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego
03.03.2020 13:20 UCHWAŁA NR 0007.XV.134.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego
03.03.2020 13:18 UCHWAŁA NR 0007.XV.133.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok

poprzednia 1 2 3 4