Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.03.2021 12:03 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.245.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przekazania Gminie Legnica realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej w Złotoryi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Miejskiej w Złotoryi do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy.
29.03.2021 12:00 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.244.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
29.03.2021 11:58 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.243.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie zmiany organizacji ruchu ulicy Stawowej
29.03.2021 11:56 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.242.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
29.03.2021 11:55 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.241.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie zwolnienia wspólnot mieszkaniowych z opłaty za zajęcie pasa drogowego
29.03.2021 11:53 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.240.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r.w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”
29.03.2021 11:51 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.239.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2021
29.03.2021 11:50 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.238.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na drzewach uznanych za pomniki przyrody
29.03.2021 11:46 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.237.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Miasta Złotoryja o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o. o. z siedzibą w Kamiennej Górze
29.03.2021 11:42 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.236.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XXII.188.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
29.03.2021 11:36 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.235.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
29.03.2021 11:35 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.234.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2021 rok
01.03.2021 10:08 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.232.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie
01.03.2021 10:08 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.233.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja
01.03.2021 10:06 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.231.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
01.03.2021 10:05 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.230.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok
01.03.2021 10:04 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.229.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2021
01.03.2021 10:02 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.228.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia między Gminą Miejską Złotoryja a Gminą Miejską Chojnów w zakresie realizacji zadania z pomocy społecznej
01.03.2021 09:55 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.227.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.VII.133.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryi, zmienionej Uchwałą nr 0007.XXXVIII.318.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0007.XVII.133.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryi
01.03.2021 09:54 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.226.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania z szaletu miejskiego przy ul. Kościuszki w Złotoryi oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja do ustalania wysokości opłat obowiązujących w szalecie miejskim przy ul. Kościuszki w Złotoryi

1 2 następna