Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2021 09:20 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.225.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie miasta Złotoryja w ramach repatriacji
01.03.2021 09:18 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.224.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja, a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029, zwanym Planem działań ZIT AJ
01.03.2021 09:16 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.223.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
01.03.2021 09:15 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.222.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
01.03.2021 08:55 UCHWAŁA NR 0007.XXVII.221.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2021 rok
29.01.2021 09:10 UCHWAŁA NR 0007.XXVI.220.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
29.01.2021 09:08 UCHWAŁA NR 0007.XXVI.219.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości
19.01.2021 10:31 UCHWAŁA NR 0007.XXV.218.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
19.01.2021 10:28 UCHWAŁA NR 0007.XXV.217.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół i placówek oświatowych
19.01.2021 10:27 UCHWAŁA NR 0007.XXV.216.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2021
19.01.2021 10:24 UCHWAŁA NR 0007.XXV.215.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską Złotoryja zadania własnego Województwa Dolnośląskiego, polegającego na powierzeniu Gminie Miejskiej Złotoryja realizacji zadania w zakresie utrzymania drogi wojewódzkiej zlokalizowanej poza obrębem miasta Złotoryja
19.01.2021 10:22 UCHWAŁA NR 0007.XXV.214.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską Złotoryja zadania własnego Województwa Dolnośląskiego, polegającego na powierzeniu Gminie Miejskiej Złotoryja realizacji zadania pn. „Utrzymanie drogi wojewódzkiej bez numeru (d. DW 328) w granicach miasta Złotoryja tj. na odcinku od pl. Sprzymierzeńców do granicy miasta (ul. Wojska Polskiego) o długości 3,090 km
19.01.2021 10:20 UCHWAŁA NR 0007.XXV.213.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
19.01.2021 10:18 UCHWAŁA NR 0007.XXV.212.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2021 rok

poprzednia 1 2