Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2023 10:57 Zarządzenie nr 0050.7.2023 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 19.01.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023 - 1) sport dzieci i młodzieży, rekreacja
17.01.2023 15:07 INFORMACJA Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje nie zgłosiły swoich kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2023 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań: 1) sport dzieci i młodzieży, rekreacja
13.01.2023 13:50 Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2023 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań 1) sport dzieci i młodzieży, rekreacja
20.12.2022 14:30 Zarządzenie Nr 0050.242.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 20.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
20.12.2022 14:28 Zarządzenie nr 0050.239.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
07.11.2022 07:45 Zarządzenie nr 0050.196.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 1) Działania związane z łagodzeniem skutków epidemii Covid-19
04.11.2022 15:56 Zarządzenie Nr 0050.198.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 03.11.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022. 1) Działania związane z łagodzeniem skutków epidemii Covid-19
27.10.2022 12:33 Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2022w celu opiniowania ofert dotyczących zadań 1) Działania związane z łagodzeniem skutków epidemii Covid-19
21.10.2022 14:21 Informacja o wynikach konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022
06.10.2022 15:05 Zarządzenie nr 0050.185.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 06 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
06.10.2022 13:36 Zarządzenie nr 0050.182.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 03.10.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
13.09.2022 09:40 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok.
19.08.2022 11:55 Zarządzenie nr 0050.145.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
17.05.2022 14:58 Sprawozdanie z wykonania „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021
06.05.2022 10:08 ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 06.05.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022
26.04.2022 13:50 Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego 10 tycznia 2022 r.
22.04.2022 08:00 Zarządzenie nr 0050.70.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 21.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 - zadanie nr 4 Letni wypoczynek dzieci i młodzieży, - zadanie nr 5 Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień
08.04.2022 13:44 ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 08.04.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 r.
06.04.2022 12:20 Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego 10 tycznia 2022 r.
25.03.2022 14:25 Zarządzenie nr 0050.51a.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia18.03.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.3.2022 z dnia 10.01.2022 r, zmienione zarządzeniem nr 0050.38.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 28.02.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

1 2 3 4 5 6 następna