Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.08.2023 13:21 Zarządzenie nr 0050.147.2023 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 01 sierpnia 2023 r w sprawie przyznania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
15.05.2023 11:27 ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2023 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 15.05.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023
08.05.2023 14:42 Zarządzenie nr 0050.92.2023 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 08.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023
04.05.2023 10:53 Sprawozdanie z wykonania „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022
24.04.2023 15:18 Ogłoszenie o uznaniu celowość realizacji zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert - pn. "I Liga Tenisa For Bet "
21.04.2023 09:41 Informacja Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje nie zgłosiły swoich kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2023 w celu opiniowania ofert
13.04.2023 12:35 Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023 1. letni wypoczynek dzieci i młodzieży, 2. letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień
30.03.2023 12:42 Zarządzenie nr 0050.75.2023 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 30.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
27.03.2023 13:20 Zarządzenie 0050.70.2023 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 27.03.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023
16.03.2023 15:21 Zarządzenie nr 0050.44.2023 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 16.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023, 1) kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję, 2) profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej
14.03.2023 09:18 Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje nie zgłosiły swoich kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2023 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań: 1) kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję, 2) profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej
08.03.2023 13:32 Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2023 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań: 1) kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję, 2) profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej
31.01.2023 15:27 Zarządzenie NR 0050.21.2023 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 31.01.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023
19.01.2023 10:57 Zarządzenie nr 0050.7.2023 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 19.01.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023 - 1) sport dzieci i młodzieży, rekreacja
17.01.2023 15:07 INFORMACJA Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje nie zgłosiły swoich kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2023 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań: 1) sport dzieci i młodzieży, rekreacja
13.01.2023 13:50 Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2023 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań 1) sport dzieci i młodzieży, rekreacja
20.12.2022 14:30 Zarządzenie Nr 0050.242.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 20.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
20.12.2022 14:28 Zarządzenie nr 0050.239.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
07.11.2022 07:45 Zarządzenie nr 0050.196.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 1) Działania związane z łagodzeniem skutków epidemii Covid-19
04.11.2022 15:56 Zarządzenie Nr 0050.198.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 03.11.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022. 1) Działania związane z łagodzeniem skutków epidemii Covid-19

1 2 3 4 5 6 następna