Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.08.2020 11:52 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
23.07.2020 11:29 Zarzązenie nr 0050.145.2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 17.07.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
14.07.2020 12:05 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert zrealizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2020 w celu opiniowania ofert
23.06.2020 07:51 Zarządzenie nr 0050.124.2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 22.06.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
20.04.2020 13:36 ZARZĄDZENIE NR 0050. 56a .2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
24.02.2020 13:57 Zarządzenie nr 0050.40.2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 18.02.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
31.01.2020 12:47 Zarządzenie nr 0050.21.2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 30 .01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020
31.01.2020 12:44 Informacja - Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje pozarządowe nie zgłosiły swoich kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
22.01.2020 13:51 Ogłoszenie naboru kandydatów do na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2020 w celu opiniowania ofert
20.12.2019 08:04 Zarządzenie nr 0050.294.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
25.10.2019 13:26 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego pt. "Siatkarska Złota Gwiazdka- Turniej Piłki Siatkowej dla dzieci i młodzieży"
17.07.2019 15:11 Zarządzenie nr 0050.165.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 15.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019
14.06.2019 08:20 Zarządzenie nr 0050.125.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 14.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
25.04.2019 12:21 ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 24.04.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
18.04.2019 10:24 Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) nie zgłosiły swoich kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2019 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań
03.04.2019 14:13 Zarządzenie nr 0050.68.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja zmieniające zarządzenie nr 0050.38.2019 z dnia 27.02.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
02.04.2019 10:18 Ogłoszenie - Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2019 w celu opiniowania ofert
27.02.2019 08:29 Zarządzenie nr 0050.38.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmiot prowadzące działalność pożytku publicznego
20.02.2019 12:52 Zarządzenie nr 0050.35.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 20.02.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 - sport dzieci i młodzieży, rekreacja
25.01.2019 14:07 0050.15.2019 Zarządzenie nr 0050.15.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 24.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019

1 2 3 4 następna