Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2022 09:40 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok.
19.08.2022 11:55 Zarządzenie nr 0050.145.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
17.05.2022 14:58 Sprawozdanie z wykonania „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021
06.05.2022 10:08 ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 06.05.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022
26.04.2022 13:50 Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego 10 tycznia 2022 r.
22.04.2022 08:00 Zarządzenie nr 0050.70.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 21.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 - zadanie nr 4 Letni wypoczynek dzieci i młodzieży, - zadanie nr 5 Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień
08.04.2022 13:44 ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 08.04.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 r.
06.04.2022 12:20 Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego 10 tycznia 2022 r.
25.03.2022 14:25 Zarządzenie nr 0050.51a.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia18.03.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.3.2022 z dnia 10.01.2022 r, zmienione zarządzeniem nr 0050.38.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 28.02.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
17.03.2022 14:34 Zarządzenie nr 0050.44.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 17.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022
15.03.2022 16:03 Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje pozarządowe nie zgłosiły swoich kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2022 w celu opiniowania ofert
08.03.2022 15:04 Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2022w celu opiniowania ofert
01.03.2022 11:39 Zarządzenie nr 0050.38.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 28.02.2022 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.3.2022 z dnia 10.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
28.02.2022 08:10 Zarządzenie nr 0050.37.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 28.02.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022
11.02.2022 14:59 Zarządzenie nr 0050.25.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 11.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022
09.02.2022 15:28 Informacja Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje nie zgłosiły swoich kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2022 w celu opiniowania ofert
01.02.2022 15:36 Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2022w celu opiniowania ofert dotyczących zadań 1) sport dzieci i młodzieży, rekreacja 2) kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję 3) profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej 4) letni wypoczynek dzieci i młodzieży 5) letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień
11.01.2022 12:37 Zarządzenie nr 0050.3.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 10.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
27.12.2021 14:07 Zarządzenie nr 0050.218.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia27 grudnia 2021 r w sprawie przyznania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
26.11.2021 14:19 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Przygotowanie i udział w zawodach jujitsu dla dzieci i młodzieży w Konotopie 2021"

1 2 3 4 5 6 następna