Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2021 16:27 Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty do zgłaszania sie na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2021 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań
23.12.2020 14:43 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pt."Półkolonia- w pandemii żyj zdrowo i sportowo"
18.12.2020 14:27 Zarządzenie nr 0050.235.2020 z dnia 18.12.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku realizownych przez organizacje pozarzadowe i inne podmioty praowdzące działalność pożytku poblicznego
16.10.2020 13:23 Informacja o wynikach konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021
07.10.2020 18:24 Ogłoszenie z dnia 07 października 2020 r. o konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok
19.08.2020 11:52 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
23.07.2020 11:29 Zarzązenie nr 0050.145.2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 17.07.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
14.07.2020 12:05 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert zrealizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2020 w celu opiniowania ofert
23.06.2020 07:51 Zarządzenie nr 0050.124.2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 22.06.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
05.05.2020 09:09 SPRAWOZDANIE z wykonania "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019"
20.04.2020 13:36 ZARZĄDZENIE NR 0050. 56a .2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
24.02.2020 13:57 Zarządzenie nr 0050.40.2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 18.02.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
31.01.2020 12:47 Zarządzenie nr 0050.21.2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 30 .01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020
31.01.2020 12:44 Informacja - Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje pozarządowe nie zgłosiły swoich kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
22.01.2020 13:51 Ogłoszenie naboru kandydatów do na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2020 w celu opiniowania ofert
20.12.2019 08:04 Zarządzenie nr 0050.294.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
25.10.2019 13:26 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego pt. "Siatkarska Złota Gwiazdka- Turniej Piłki Siatkowej dla dzieci i młodzieży"
17.07.2019 15:11 Zarządzenie nr 0050.165.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 15.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019
14.06.2019 08:20 Zarządzenie nr 0050.125.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 14.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
25.04.2019 12:21 ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 24.04.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna