Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2018 09:31 Zarządzenie nr 0050.9.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018
04.01.2018 15:23 Zarządzenie nr 0050.3.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 03.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018
03.01.2018 09:40 Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje pozarządowe nie zgłosiły swoich kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie
14.12.2017 09:46 Gmina Miejska Złotoryja zaprasza do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2018 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań Zarządzenie nr 0050.331.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 05.12.2017 r.)
06.12.2017 14:04 Zarządzenie nr 0050.331.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 05.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
09.11.2017 13:42 Informacja o wynikach konsultacji rocznego programu współpracy gminy miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018
18.10.2017 14:47 Ogłoszenie z dnia 18 października 2017 r. o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.
29.05.2017 12:34 Sprawozdanie z wykonania "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
31.03.2017 11:46 0050.102.2017 Zarządzenie nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
01.03.2017 14:28 0050.60.2017 Zarządzenie nr 0050.60.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017: - w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologii społecznej
20.02.2017 15:16 Gmina Miejska Złotoryja zaprasza do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2017 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań (Zarządzenie nr 0050.296.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23.12.2016 r.)
16.02.2017 13:34 0050.53.2017 Zarządzenie nr 0053.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
13.02.2017 13:58 Zarządzenie nr 0050.51.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 13.02.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.36.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 - sport dzieci i młodzieży, rekreacja, - sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień
13.02.2017 13:16 0050.37.2017 Zarządzenie nr 0050.37.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 r.
31.01.2017 11:47 0050.36.2017 Zarządzenie nr 0050.36.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
20.01.2017 12:36 Ogłoszenie - Gmina Miejska Złotoryja zaprasza do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2017 w celu opiniowania ofert
27.12.2016 06:48 0050.296.2016 Zarządzenie nr 0050.296.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
30.05.2016 12:35 Sprawozdanie z wykonania "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"
04.05.2016 12:58 Zarządzenie Nr 0050.97.2016Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
02.05.2016 18:48 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna