Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2015 14:00 0050.287.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
03.12.2015 16:50 Zarządzenie nr 0050.274.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 03.12.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
16.04.2015 11:44 Sprawozdanie z wykonania "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014"
23.04.2014 15:03 Zarządzenie nr 0050.83.2014 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
02.04.2014 12:43 Ogłoszenie - Prośba o zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych na konkurs ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.03.2014 15:10 Sprawozdanie z wykonania "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"
14.03.2014 15:19 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Złotoryja w 2014 r. - załacznik do zarządzenia nr 0050.55.2014 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 14.03.2014 r.
14.03.2014 15:16 Zarządzenie Nr 0050.55.2014 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
10.02.2014 11:17 Zarządzenie Nr 0050.32.2014 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2014.
09.01.2014 00:00 30/01/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014

poprzednia 1 2 3 4 5