Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2020 10:06 03/DOS/2020 Dostawa nowego pojazdu do zbierania odpadów komunalnych typu śmieciarka w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
01.10.2020 10:46 124/ZP/2020 Sukcesywne dostawy soli drogowej do 150 Mg - w zależności od potrzeb
29.01.2020 08:47 07/ZP/2020 Sukcesywne dostawy materiałów instalacyjnych elektrycznych
30.10.2017 11:00 06/DOS/2017 Dostawa dwóch samochodów dostawczych o DMC do 3,5t
27.09.2017 15:01 49/ZP/2017 "Dostawa pięciu stanowisk komputerowych na potrzeby Działu Finansowo-Księgowego w RPK Spółka z o.o. w Złotoryi”
22.09.2017 20:00 47/ZP/2017 Dostawa materiału do zadania „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Odrzańskiej w Złotoryi”
20.09.2017 07:41 46/ZP/2017 Dostawa soli drogowej luzem w ilości do 200 ton wraz z załadunkiem oraz jej transport w miarę potrzeb na teren oczyszczalni ścieków w Złotoryi.
14.06.2017 15:18 04/DOS/2017 Dostawa zamiatarki uliczno-chodnikowej
24.05.2017 14:16 03/DOS/2017 Dostawa zamiatarki uliczno-chodnikowej
24.02.2017 11:15 02/DOS/2017 Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi
22.07.2016 09:50 02/PKZ/2016 "Inżynier kontraktu" dla Projektu pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi"
20.04.2016 14:45 01/PKZ/2016 Projekt pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi" realizowany w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytetu II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. ZADANIE I - "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZŁOTORYI"
18.03.2016 15:11 03/PKZ/2016 Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi
03.06.2015 13:25 03/PKZ/2015 Zakup i dostawa samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym
10.03.2015 14:49 02/PKZ/2015 Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi
11.02.2015 14:58 01/PKZ/2015 ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU - ŚMIECIARKI DO ODBIORU STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
06.11.2014 14:26 07/PKZ/2014 Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ
02.09.2014 15:06 06/PKZ/2014 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Złotoryi przy ul.Legnickiej Nr 35
21.07.2014 14:18 04/PKZ/2014 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Złotoryi przy ul.Legnickiej Nr 35
27.05.2014 13:03 05/PKZ/2014 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi"

1 2 3 4 5 6 następna