Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.05.2022 12:03 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
09.05.2022 15:29 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. rozliczeń
09.05.2022 10:33 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
06.05.2022 11:51 K.2110.3.2022 ​Burmistrz Miasta Złotoryja poszukuje pracownika na umowę na zastępstwo w Urzędzie Miejskim w Złotoryi - stanowisko ds. zasobów komunalnych w Wydziale Mienia
29.04.2022 12:54 Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2022 roku oraz statystycznej liczbie uczniów
27.04.2022 09:24 Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
19.04.2022 15:00 WM.271.1.47.2022.MK Zaproszenie do składania ofert - dotyczy zamówienia pn. „Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu technicznego budynku komunalnego przy ul. Klasztornej 8 w Złotoryi”
12.04.2022 15:20 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
11.04.2022 14:54 K.2110.2.2022 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. rozliczeń w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora
07.04.2022 09:49 WM.271.1.45.2022.DP Zaproszenie do składania ofert Dotyczy zamówienia pn: "Konserwacja i utrzymanie czystości fontann i instalacji hydraulicznych fontann: Górników i Delfina w Złotoryi"
07.04.2022 09:26 Zarządzenie nr 0050.61.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi
30.03.2022 15:48 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
23.03.2022 13:45 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
23.03.2022 13:34 WM.271.1.37.2022.KZ Zaproszenie do składania ofert w imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja zapraszam do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o wartości poniżej 130 000 zł - "Budowa oświetlenia drogi rowerowej przy zejściu nad Zalew Złotoryjski"
23.03.2022 13:27 WM.271.1.38.2022.KZ Zaproszenie do składania ofert w imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja zapraszam do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o wartości poniżej 130 000 zł - "Montaż lampy oświetleniowej na budynku przy ul. Łąkowej 17 w Złotoryi"
15.03.2022 14:58 Burmistrz Miasta Złotoryja zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryi w 2022 r.”
14.03.2022 14:40 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne na realizację inwestycji pn.: "Budowa infrastruktury na potrzeby organizacji Mistrzostwa Świata w Płukaniu Złota w Złotoryi"
11.03.2022 12:52 WM.271.1.28.2022.EG Zaproszenie do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł na ukwiecenie konstrukcji kwiatowych
11.03.2022 10:32 Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie odbioru, demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe eternitowe) lub samego odbioru w/w wyrobów
04.03.2022 16:34 WM.271.1.25.2022.EG Zaproszenie do złożenia oferty dotyczy zamówienia pn: Utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie miasta Złotoryi

1 2 3 4 5 6 następna