Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2018 13:58 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
17.10.2018 13:43 Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn. "Przebudowa dachu budynku komunalnego przy ul. Ogrodowej 2 w Złotoryi"
11.10.2018 13:31 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi
05.10.2018 14:24 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
05.10.2018 14:20 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
04.10.2018 13:05 WAG.7013.10.2018 Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem rowów melioracyjnych w rejonie ul. Leszczyńskiej"
04.10.2018 12:13 WAG.7013.9.2018 Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Odtworzenie walorów botanicznych zbiornika wodnego poprzez regenerację retencji wody – "Oczko" przy ul. Wiosennej"
02.10.2018 14:10 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
02.10.2018 14:07 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
02.10.2018 14:05 WFZ.271.6.2018 Zaproszenie do składania ofert - na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn. ,,Remont dachu w SP nr 1 w Złotoryi”
21.09.2018 12:32 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania dla: Faist ChemTec sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego
20.09.2018 12:18 WAG.7013.7.2018 Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Przebudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Mieszka I i Wilczej"
13.09.2018 21:24 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
13.09.2018 21:19 Ogłoszenie o naborze pracownika - Parkingowy
12.09.2018 15:24 Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
12.09.2018 15:13 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Złotoryjskiej Rady Seniorów na II kadencję w latach 2018-2022
10.09.2018 12:01 Ogłoszenie z dnia 10 września 2018 r. o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019
05.09.2018 11:28 Oferta lokalu do remontu we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy
31.08.2018 17:25 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Referenta ds. obsługi kasowej
31.08.2018 17:22 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

1 2 3 4 5 6 następna