Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2021 07:44 WM.271.2.5.2021.KZ Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki – „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja” w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.”
06.12.2021 07:41 WM.271.2.3.2021.KZ Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki – „Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja” w terminie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.”
01.12.2021 18:40 WM.271.2.4.2021.MK1 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "utrzymanie urządzeń małej architektury na terenie miasta Złotoryja"
01.12.2021 11:16 WAG.6812.1.2021 Zaproszenie do składania ofert - sporządzanie operatów szacunkowych, uproszczonych inwentaryzacji oraz przeliczenia udziałów w nieruchomościach wspólnych dla Gminy Miejskiej Złotoryja w 2022 r.
30.11.2021 16:10 ZARZĄDZENIE NR 0050.202.2021 Burmistrza Miasta Złotoryi z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2022
25.11.2021 23:17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany - Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona na obrzeżach miasta Złotoryja, w okolicy ul. Wł. Broniewskiego
25.11.2021 20:13 Zapytanie ofertowe - Wykonanie promocji w ramach projektu "Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚ w Złotoryi – budowa hali modułowej"
24.11.2021 15:31 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Złotoryi
23.11.2021 14:35 Burmistrz Miasta Złotoryja w dniu 05.11.2021 r. wydał decyzję znak: WM.6220.1.1.2021.EG o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi
19.11.2021 14:41 WM.271.1.85.2021.KZ Zaproszenie do składania ofert - wykonanie miejsc parkingowych przy ul. M. Konopnickiej
18.11.2021 10:34 WAG.7011.29.2021 Zestawienie ofert cenowych dot. zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa łącznika dróg gminnych ulic Adama Asnyka i Górniczej”
17.11.2021 21:14 Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ul. Wł. Broniewskiego w Złotoryi
29.10.2021 14:35 Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja
28.10.2021 08:11 Protokół z rozprawy administracyjnej poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi
26.10.2021 11:35 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
25.10.2021 12:49 zaproszenie do składania ofert na zadanie pn "wymiana opraw OUS na oprawy LED na osiedlu Nad Zalewem obejmującej"
25.10.2021 07:21 WM.271.1.87.2021.KZ Zaproszenie do składania ofert - remont nawierzchni ul. Polnej – 240m2
19.10.2021 10:16 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
15.10.2021 14:15 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych - działka Wiejska
15.10.2021 14:13 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych - ul. Piastowa

1 2 3 4 5 6 następna