Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2022 15:17 DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ZŁOTORYI ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w Żłobku Miejskim w Złotoryi
12.08.2022 12:23 Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji koordynatora ds. wdrożenia zaleceń UNESCO dla geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów
09.08.2022 16:06 Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie nowej odsłony Programu „Czyste Powietrze”
08.08.2022 07:39 WM.271.1.73.2022.EG Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn. Odłów nutrii z terenu Miasta Złotoryja wraz z transportem do wyznaczonego miejsca
03.08.2022 12:16 WM.6220.1.1.8.2022.EG Zawiadomienie-obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
29.07.2022 08:27 WM.6220.1.1.7.2022.EG Zawiadomienie - obwieszczenieo przedłużeniu terminu
29.07.2022 08:25 WM.6220.1.1.6.2022.EG Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi”
29.07.2022 06:43 WAG.6840.1.34.2021 wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
27.07.2022 22:24 DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ZŁOTORYI ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w Żłobku Miejskim w Złotoryi
27.07.2022 07:43 Oceń słabe i silne strony Aglomeracji Jeleniogórskiej
27.07.2022 07:40 Raport diagnostyczny do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029
26.07.2022 09:16 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
25.07.2022 07:58 WM.6220.1.1.5.2022.EG Zawiadomienie – obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących
22.07.2022 10:35 WM.271.1.61.2022.EG Zaproszenie do składania ofert - dotyczy zamówienia pn.: Utrzymanie rzeki Kaczawy w km 49+700 do 54+500 w części dotyczącej terenu Miasta Złotoryja
18.07.2022 13:57 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
13.07.2022 07:37 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
11.07.2022 08:19 Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn. „KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH – DZIAŁKA NR 50 i 57 OBRĘB 4 ZŁOTORYJA”
07.07.2022 13:48 Dyrektor Żłobka Miejskiego w Złotoryi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w Żłobku Miejskim w Złotoryi
30.06.2022 15:27 ​Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2022 roku oraz statystycznej liczbie uczniów
30.06.2022 13:00 0050.113.2022 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych

1 2 3 4 5 6 następna