Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2023 10:32 Wykaz lokali niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 8
22.09.2023 13:43 RZK-1V.6220.15.4.2023 Obwieszczenie - Wójt Gminy Złotoryja informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 19.09.2023 r., znak: WOOŚ.4220.582.2023 .CC.I wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy
22.09.2023 13:40 RZK-1V.6220.15.5.2023 Obwieszczenie - dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obejścia m. Złotoryja etapami — Etap II i Etap III"
19.09.2023 15:07 Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
08.09.2023 13:19 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
01.09.2023 13:48 Wójt Gminy Złotoryja informuje, że na wniosek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obejścia m. Złotoryja etapami Etap II i Etap III”, obręb Jerzmanice Zdrój, Kozów, Rokitnica, Wilków, miasto Złotoryja, gmina Złotoryja”
24.08.2023 06:19 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
17.08.2023 14:40 OS.4464.1.2023 Zaproszenie do składania ofert W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości poniżej 130 000 zł na: dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych w Legnicy i z powrotem
17.08.2023 12:39 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.08.2023 12:36 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
10.08.2023 13:01 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
09.08.2023 11:14 WM.6220.1.1.2023.KG Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych w rejonie ulicy Jerzmanickiej w mieście Złotoryja: ulicy Szafirowej oraz części ulic Jerzmanickiej, Szmaragdowej i Diamentowej„ oraz „Budowa dróg gminnych w rejonie ulicy Jerzmanickiej w mieście Złotoryja: część ulicy Jerzmanickiej, Szmaragdowej i Diamentowej oraz ulicy Rubinowej” w miejscowości Złotoryja
09.08.2023 07:53 Informacja o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu brzegowego na dz. nr 338/32 obr. 0008, m. Złotoryja oraz usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z rejonu ulic Diamentowej, Szafirowej, Rubinowej i Jerzmanickiej do rowu przy ul. Lubelskiej, w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Jerzmanickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - etap II"
28.07.2023 15:25 OS.4464.1.2023 ​Zaproszenie do składania ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja z miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych w Legnicy i z powrotem.
28.07.2023 12:06 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
28.07.2023 12:02 Obwieszczenie o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały nr LVII.1201.23
24.07.2023 07:08 WM.6220.1.1.12.2023.KG Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych w rejonie ulicy Jerzmanickiej w mieście Złotoryja : ulicy Szafirowej oraz części ulic Jerzmanickiej, Szmaragdowej i Diamentowej„ oraz „Budowa dróg Gminnych w rejonie ulicy Jerzmanickiej w mieście Złotoryja: część ulicy Jerzmanickiej, Szmaragdowej i Diamentowej oraz ulicy Rubinowej”
21.07.2023 11:59 WM.6220.1.1.11.2023.KG Zawiadomienie - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych w rejonie ulicy Jerzmanickiej w mieście Złotoryja : ulicy Szafirowej oraz części ulic Jerzmanickiej, Szmaragdowej i Diamentowej„ oraz „Budowa dróg Gminnych w rejonie ulicy Jerzmanickiej w mieście Złotoryja: część ulicy Jerzmanickiej, Szmaragdowej i Diamentowej oraz ulicy Rubinowej”
17.07.2023 14:39 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.07.2023 14:34 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich

1 2 3 4 5 6 następna