Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2022 15:24 K.2110.10.1.2022 BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. oświaty w Urzędzie Miejskim
02.12.2022 14:11 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. oświaty
01.12.2022 14:31 WM.271.2.4.2022.KZ Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie „Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja” w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
01.12.2022 13:28 WM.271.2.3.2022.MK1 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki Na zadanie „UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE MIASTA ZŁOTORYJA” w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
30.11.2022 14:51 0050.226.2022 Zarządzenie NR 0050.226.2022 Burmistrza Miasta Złotoryi z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2023
24.11.2022 13:11 K.2110.9.1.2022 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. ochrony środowiska w Wydziale Mienia
24.11.2022 13:03 WM.6220.1.1.11.2022.KG Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi” w miejscowości Złotoryja przy ul. Bolesława Krzywoustego 33, na działkach nr 93/3, 93/4, 93/5 obręb 7 Złotoryja
24.11.2022 12:59 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Cmentarnej i Legnickiej w Złotoryi
23.11.2022 12:18 wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
22.11.2022 15:51 Zapytanie ofertowe Na zadanie: "Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja oraz gminnych jednostek organizacyjnych"
22.11.2022 15:32 Zawiadomienie o zakonczonej postepowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wraz z rozbudowa skrzyzowania drogi wojewódzkiej nr 382 - ul. Legnickiej z droga gminna nr 108578D - pl. Sprzymierzenców i projektowana droga publiczna o klasie technicznej L w Złotoryi wraz z przebudowa i budowa niezbędnej infrastruktury technicznej”
22.11.2022 15:30 Zawiadomienie o zakończeniu postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn. „Budowa skrzyżowania ulicy Jerzmanickiej z ulica Wojska Polskiego w Złotoryi”, w zakresie: budowy małego ronda wraz z budowa sciezki pieszo-rowerowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego oraz przebudowa chodnika
22.11.2022 15:13 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. ochrony środowiska w Wydziale Mienia
22.11.2022 14:00 WAG.6812.1.2022 Zaproszenie do składania ofert - dotyczy zamówienia pn.: zamówienie na sporządzanie operatów szacunkowych, uproszczonych inwentaryzacji oraz przeliczenia udziałów w nieruchomościach wspólnych dla Gminy Miejskiej Złotoryja w 2023 r.
18.11.2022 13:39 Zestawienie ofert cenowych na wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Złotoryja
17.11.2022 15:33 WM.6220.1.1.10.2022.KG ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE - wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi”
17.11.2022 08:21 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. archiwum i obsługi organizacyjnej urzędu
10.11.2022 14:04 K.2110.10.2022 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. oświaty w Urzędzie Miejskim
09.11.2022 14:54 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. rozliczeń
08.11.2022 11:43 WAG.6840.1.46.2021 wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości

1 2 3 4 5 6 następna