Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2021 14:02 Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn: "Wykonanie przeglądów rocznych budynków: przy ul. Rynek 42 w Złotoryi oraz przy ul. Kościuszki (szalet miejski) w Złotoryi"
10.05.2021 14:25 WAG.7011.11.2021 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Krzywoustego, Staszica, Konopnickiej w m. Złotoryja”
07.05.2021 11:44 WM.6131.1.8.2021.EG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z dz. nr 219/3 obr. 2 Złotoryja
05.05.2021 14:26 K.2110.7.2021 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. wymiaru i poboru podatków w Wydziale Budżetu i Finansów
05.05.2021 08:14 WM.6220.1.1.13.2021.EG Zawiadomienie - obwieszczenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi
29.04.2021 13:34 K.2110.6.2021 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. rachuby w Wydziale Budżetu i Finansów
28.04.2021 14:20 Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. wymiaru i poboru podatków w Wydziale Budżetu i Finansów
27.04.2021 10:38 Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn: „Zabezpieczenie i oznakowanie budynku przemysłowego (pustostanu) zlokalizowanego na działce nr 26/2 w obrębie 2 miasta Złotoryja”.
27.04.2021 09:38 Zapytanie ofertowe - Usługi informacji i promocji dla projektu pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚP w Złotoryi – budowa hali modułowej”
22.04.2021 08:18 K.2110.5.2021 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. inwestycji i gospodarki nieruchomościami w Wydziale Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
20.04.2021 15:23 0050.72.2021 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
19.04.2021 15:14 Zapytanie ofertowe - wykonanie tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”
15.04.2021 15:42 WM.6220.1.1.11.2021.EG Zawiadomienie stron o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi opinii pozytywnej dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7
15.04.2021 13:01 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. inwestycji i gospodarki nieruchomościami w Wydziale Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
14.04.2021 08:04 Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi opiniujące pozytywnie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych z zastrzeżeniami
13.04.2021 16:29 WM.271.1.43.2021.DP Zaproszenie do składania ofert dla zadania pn: "Konserwacja i utrzymanie czystości fontann i instalacji hydraulicznych fontann: Górników i Delfina w Złotoryi"
12.04.2021 14:46 K.2110.4.2021 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. wymiaru i poboru podatków w Wydziale Budżetu i Finansów
12.04.2021 13:56 Postanowienie dot. dopuszczenia Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, ul. Jasna 17, 43-360 Bystra, do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi
09.04.2021 08:20 0050.68.2020 Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
01.04.2021 14:04 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości

1 2 3 4 5 6 następna