Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2019 19:22 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
01.10.2019 20:31 Zaproszenie do składania ofert dot. robót budowlanych dla zadania pn. „Remont i wyposażenie lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 w Złotoryi z przeznaczeniem dla repatriantów
01.10.2019 15:54 Ogłoszenie o o konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok
30.09.2019 13:44 WAG.7013.5.2019 Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn. "Rozbudowa cmentarza", poprzez utwardzenie alejek cmentarza komunalnego
27.09.2019 10:01 WAG.7011.20.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem pl. Sprzymierzeńców"
26.09.2019 08:18 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki
24.09.2019 16:38 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
24.09.2019 10:31 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Skretarz Miasta Złotoryja
10.09.2019 14:22 K.2110.6.2019 BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW WOJSKOWYCH w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
09.09.2019 09:12 BSI.7013.1.2019 Zaproszenie do składania ofert dotyczy dzierżawy infrastruktury w postaci włókien światłowodowych 1J pomiędzy siedzibą Straży Miejskiej w Złotoryi, a istniejącymi punktami kamerowymi zlokalizowanymi na terenie miasta Złotoryja oraz urządzeń aktywnych wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją
02.09.2019 14:47 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
30.08.2019 20:33 K.2110.5.2019 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze SEKRETARZ MIASTA ZŁOTORYJA w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
29.08.2019 14:29 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
28.08.2019 07:52 Wykaz lokali użytkowych – garaży przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.
14.08.2019 12:48 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości
01.08.2019 13:30 Zaproszenie do składania ofert - na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn. ,,Przebudowa ul. Krótkiej w ramach zadania „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja”
01.08.2019 09:49 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki
01.08.2019 09:44 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Broniewskiego w Złotoryi
26.07.2019 12:47 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
26.07.2019 12:39 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna