Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2019 16:28 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
10.07.2019 20:20 Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego, w sprawie wydania dla: Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN pozwolenia wodnoprawnego
28.06.2019 13:28 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
27.06.2019 13:47 WAG.7031.2.2019 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńskiej"
26.06.2019 14:16 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
26.06.2019 14:06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. rozliczeń
26.06.2019 13:24 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Złotoryi
23.06.2019 21:16 Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego, w sprawie wydania dla: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „VITBIS-POLSKA” Sp. z o.o.o pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej…
18.06.2019 14:28 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
18.06.2019 14:23 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
18.06.2019 13:40 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
14.06.2019 13:53 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
13.06.2019 13:05 WAG.7013.4.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Przebudowa drogi ul. Podwale w Złotoryi"
12.06.2019 15:32 konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Złotoryi
11.06.2019 12:59 Zapytanie ofertowe na: Wyposażenie pracowni w SP 3 w Złotoryi w miękkie siedziska do stworzenia kącika ucznia
10.06.2019 15:03 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.
10.06.2019 14:04 Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi o przedstawieniu przez Burmistrza Miasta Złotoryja Raportu o stanie Miasta za 2018 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.
07.06.2019 12:42 Konkurs na kandydata na stanowisko - Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Złotoryi
06.06.2019 13:41 Konkurs na kandydata na stanowisko - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi
06.06.2019 10:21 Ogłoszenie z dnia 6 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następna