Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2021 14:41 WM.271.1.85.2021.KZ Zaproszenie do składania ofert - wykonanie miejsc parkingowych przy ul. M. Konopnickiej
18.11.2021 10:34 WAG.7011.29.2021 Zestawienie ofert cenowych dot. zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa łącznika dróg gminnych ulic Adama Asnyka i Górniczej”
17.11.2021 21:14 Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ul. Wł. Broniewskiego w Złotoryi
29.10.2021 14:35 Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja
28.10.2021 08:11 Protokół z rozprawy administracyjnej poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi
26.10.2021 11:35 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
25.10.2021 12:49 zaproszenie do składania ofert na zadanie pn "wymiana opraw OUS na oprawy LED na osiedlu Nad Zalewem obejmującej"
25.10.2021 07:21 WM.271.1.87.2021.KZ Zaproszenie do składania ofert - remont nawierzchni ul. Polnej – 240m2
19.10.2021 10:16 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
15.10.2021 14:15 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych - działka Wiejska
15.10.2021 14:13 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych - ul. Piastowa
08.10.2021 14:48 Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczące uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa instalacji do odzysku substancji z baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi"
08.10.2021 14:24 BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Złotoryi
30.09.2021 15:18 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
27.09.2021 11:49 WM.6220.1.1.17.2021.EG Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa będącej elementem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi
27.09.2021 11:46 WM.6220.1.1.16.2021.EG Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia sie przez strony w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi"
22.09.2021 14:50 WAG.7011.21.2021 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa łącznika dróg gminnych ulic Adama Asnyka i Górniczej”
15.09.2021 13:23 WM.6131.1.21.2021.EG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej, zezwalającej w Złotoryi na usunięcie drzewa z gatunku lipa drobnolistna z terenu działki nr 52/2 obr. 4 Złotoryja
15.09.2021 09:09 CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002760 Zapytanie ofertowe dotyczące utworzenia wystawy zewnętrznej prezentującej walory geologiczne w Złotoryi w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregiony Nysa w ramach FM Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
14.09.2021 15:46 K.2110.11.2021 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. rachuby w Wydziale Budżetu i Finansów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna