Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2020 09:12 WAG.7013.3.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. zadania pn. "Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Podmiejskiej – etap II"
25.09.2020 13:25 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych (Widok, Jerzmanicka)
18.09.2020 13:38 K.2110.4.2020 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT DS. GOSPODARKI ODPADAMI w Wydziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
18.09.2020 13:22 WAG.7013.2.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. zadania pn. "Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Podmiejskiej"
14.09.2020 13:09 Zaproszenie do składania ofert na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją odcinka C w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja”
04.09.2020 11:26 Zaproszenie do składania ofert na "Rozbiórkę komórek gospodarczych w podwórzu budynku Garbarska 10 w Złotoryi"
04.09.2020 11:22 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
04.09.2020 11:19 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych lokali mieszkalnych
01.09.2020 09:57 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
26.08.2020 13:26 Informacja o zgromadzeniu publicznym
25.08.2020 15:20 Zaproszenie do składania ofert na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją odcinków A oraz B w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja”
25.08.2020 09:35 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
18.08.2020 15:09 Zaproszenie do składania ofert, dot. zamówienia pn. "Remont nawierzchni ulicy Granitowej".
13.08.2020 15:16 Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do zamiany - działki nr 31/11 i 44/7 o łącznej powierzchni 0,0953 ha, położoną w obrębie 7 miasta Złotoryja
13.08.2020 15:04 Obwieszczenie - Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dn. 21.07.2020 r. poz. 4389)
06.08.2020 15:14 wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców - garaż ul. Broniewskiego
30.07.2020 09:17 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Chojnowskiej i Placu Sprzymierzeńców w Złotoryi
29.07.2020 08:59 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
27.07.2020 22:47 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych lokali mieszkalnych
23.07.2020 11:27 Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania dla: Saller Polbau Sp. z o.o. Poland Projekt Epsilon Sp. k., ul. Wyścigowa 56c, 53-012 Wrocław

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna