Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.04.2020 13:00 WAG.7011.5.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie Zalewu – płucznie złota – etap I"
06.04.2020 13:17 K.2110.2.2020 BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) - ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
03.04.2020 10:16 Zaproszenie do składania ofert na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn. "Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚ w Złotoryi - budowa hali modułowej
01.04.2020 08:00 BSO.042.2.2020 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na: zakup laptopów przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła – zakup sprzętu dla szkół podstawowych w Złotoryi” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
27.03.2020 14:49 WM.6131.1.6.2020.EG Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie wydania decyzji administracyjnej, zezwalającej Powiatowemu Zarządowi Dróg w Złotoryi na usunięcie drzew z gatunku: klon jawor o obw. pnia 114 cm oraz 2 szt. klonów zwyczajnych o obw. pni 118 i 120 cm z terenu działki nr 1/15 obr. 8 Złotoryja
20.03.2020 10:36 BSI.7013.1.2020 Zaproszenie do składania ofert dotyczy "Rozbudowy monitoringu Miasta Złotoryi – 2020 r."
17.03.2020 17:25 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.03.2020 17:22 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
28.02.2020 11:01 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnie gromadzonych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
24.02.2020 14:28 WAG.7011.3.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie Zalewu – płucznie złota – etap I"
21.02.2020 12:19 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
20.02.2020 15:40 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w przetargów ustnych
20.02.2020 11:01 WAG.7011.2.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy kładki/ ciągu pieszo - rowerowego przez rzekę Kaczawę w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi ul. Kościuszki i Kolejowej w Złotoryi"
17.02.2020 19:44 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.02.2020 12:38 Wkaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
17.02.2020 12:35 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.02.2020 12:32 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
11.02.2020 13:01 WAG.7011.1.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi ul. Kościuszki i Kolejowej w Złotoryi"
11.02.2020 09:24 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w centrum Złotoryi
11.02.2020 09:21 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie i pielęgnację oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w Złotoryi

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna