Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2020 11:12 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja
22.07.2020 11:24 Zaproszenie do składania ofert - "Modernizacja - przebudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Piastowej w Złotoryi - Etap I"
21.07.2020 14:51 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
21.07.2020 14:37 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Pana Artura Misaczka, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z ręcznej myjni części samochodowych i samochodów przy ul Parkowej 9 w Złotoryi
15.07.2020 13:06 Burmistrz Miasta Złotoryja informuje, że z powodu błędnie zastosowanej stawki VAT w Zarządzeniu nr 0050.129.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w załączniku nr 1, uchyla się Zarządzenie nr 0050.129.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.
14.07.2020 14:11 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
09.07.2020 10:16 WAG.7013.1.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi na odcinku ul. Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską w Złotoryi”
02.07.2020 15:26 WGO. 6232.10.2020 Burmistrz Miasta Złotoryja zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja w 2020 r."
02.07.2020 14:11 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
02.07.2020 14:08 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
02.07.2020 13:57 Obwieszczenie Starosty Powiatu Złotoryjskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego ws. wydania zezwolenia na usunięcie wierzby rosnącej na dz. nr 234/19 obr. 6 Złotoryja przy ul. Broniewskiego
30.06.2020 10:23 Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2020 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja
25.06.2020 11:33 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
25.06.2020 11:24 Zaproszenie do składania oferty na agenta emisji obligacji komunalnych
25.06.2020 11:06 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi
25.06.2020 11:03 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Broniewskiego w Złotoryi
25.06.2020 10:18 Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. w Kamiennej Górze
23.06.2020 13:46 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego w sprawie wydania decyzji administracyjnej, zezwalającej Gminie Miejskiej Złotoryja na usunięcie z działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja 1 drzewa z gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia 75 cm z działki nr 177/2 obręb 8 Miasta Złotoryja oraz 1 drzewa z gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia 123 cm z działki nr 120 obręb 2 Miasto Złotoryja
23.06.2020 13:03 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - Piastowa (zabudowana)
23.06.2020 13:00 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych (grunt Woj Polskieego 337-6)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna