Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.08.2021 15:41 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze „Referenta ds. rachuby w Wydziale Budżetu i Finansów”
19.08.2021 12:46 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na stanowisko robotnik gospodarczy
16.08.2021 12:49 wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
13.08.2021 10:55 Zaproszenie do składania ofert na zadanie "Wykonanie odwodnienia i nawierzchni z kostki granitowej przy kortach tenisowych na ul. M. Konopnickiej"
09.08.2021 13:07 K.2110.10.2021 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. rachuby w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
05.08.2021 14:31 Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Utrzymanie oznakowania poziomego drogi wojewódzkiej bez numeru (d. DW 328) w granicach miasta Złotoryja, tj. na odcinku od Pl. Sprzymierzeńców do granicy miasta (ul. Wojska Polskiego) o długości 3,090 km”
04.08.2021 14:56 Burmistrz Miasta Złotoryja zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja w 2021 r.”
02.08.2021 15:08 Zawiadomienie - obwieszczenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi
29.07.2021 11:15 WM.271.1.59.2021.KZ Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Remonty cząstkowe drogi wojewódzkiej bez numeru (d. DW 328) w granicach miasta Złotoryja, tj. na odcinku od Pl. Sprzymierzeńców do granicy miasta (ul. Wojska Polskiego) o długości 3,090 km”
21.07.2021 15:22 Zaproszenie do składania ofert na zadanie wykonania zadanie pn.: „Remont chodnika pomiędzy ulicami Podwale-Juliusza Słowackiego w Złotoryi
20.07.2021 21:35 WM.6131.1.13.2021.EG Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej, zezwalającej w Złotoryi na usunięcie 7 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska z terenu działki 1/5 obr. 6 Złotoryja, 1 szt. drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny z terenu działki 59/2 obr. 1 Złotoryja oraz 2 szt. drzew z gatunku klon pospolity z terenu działki nr 1/15 obr. 8 Złotoryja i działki nr 1/1 obr. 6 Złotoryja
13.07.2021 12:59 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców - Wojska Polskiego 10B_9
13.07.2021 12:56 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych - Staszica 24
13.07.2021 12:51 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców - grunt zabudowany Przelot
08.07.2021 14:54 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. komunikacji społecznej
06.07.2021 20:31 0050.117.2021 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
30.06.2021 16:10 WAG.7011.21.2021 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Jerzmanickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
25.06.2021 14:53 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego – „Zalew Złotoryjski”
22.06.2021 16:05 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
18.06.2021 14:43 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. rachuby w Wydziale Budżetu i Finansów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna