Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.06.2021 11:33 WM.6220.1.1.14.2021.EG Zawiadomienie - obwieszczenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi
16.06.2021 15:35 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. komunikacji społecznej w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
11.06.2021 12:19 0050.102.2020 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
11.06.2021 12:06 0050.100.2021 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych - Plac Sprzymierzeńców
02.06.2021 16:56 Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
02.06.2021 08:13 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. rachuby w Wydziale Budżetu i Finansów
02.06.2021 08:08 Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych.
31.05.2021 12:15 WAG.7011.15.2021 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Krzywoustego, Staszica, Konopnickiej w m. Złotoryja”
27.05.2021 12:51 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 8 i 2 miasta Złotoryi, ograniczonego ulicami Jerzmanicką, Wojska Polskiego, Bolesława Krzywoustego i Lubelską
26.05.2021 12:02 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
26.05.2021 11:59 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
25.05.2021 22:15 Zaproszenie do składania oferta na zadanie - „Przebudowa – rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego w Złotoryi”
25.05.2021 22:03 WM.6131.1.10.2021.EG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 215 obr. 2 Złotoryja
17.05.2021 11:43 K.2110.8.2021 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. rachuby w Wydziale Budżetu i Finansów
14.05.2021 10:46 WM.6131.1.9.2021.EG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej zezwalającej w Złotoryi na usunięcie drzew z terenu działki nr 1/15 obr. 8 Złotoryja
11.05.2021 14:02 Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn: "Wykonanie przeglądów rocznych budynków: przy ul. Rynek 42 w Złotoryi oraz przy ul. Kościuszki (szalet miejski) w Złotoryi"
10.05.2021 14:25 WAG.7011.11.2021 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Krzywoustego, Staszica, Konopnickiej w m. Złotoryja”
07.05.2021 11:44 WM.6131.1.8.2021.EG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z dz. nr 219/3 obr. 2 Złotoryja
05.05.2021 14:26 K.2110.7.2021 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. wymiaru i poboru podatków w Wydziale Budżetu i Finansów
05.05.2021 08:14 WM.6220.1.1.13.2021.EG Zawiadomienie - obwieszczenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna