Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.11.2018 20:47 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
22.11.2018 19:31 WFZ.042.2.2018 Zapytanie ofertowe na zadanie: "Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego hali modułowej"
22.11.2018 14:41 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - Wojska Polskiego 18
19.11.2018 13:31 WM.271.2.5.2018.KZ Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
14.11.2018 15:25 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
14.11.2018 15:22 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
14.11.2018 15:21 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
09.11.2018 14:00 WAG.7013.12.2018 Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. „Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Złotoryi”
09.11.2018 11:44 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
06.11.2018 13:15 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
06.11.2018 13:13 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
06.11.2018 13:09 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
31.10.2018 12:57 Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja
25.10.2018 21:20 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej
17.10.2018 13:58 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
17.10.2018 13:43 Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn. "Przebudowa dachu budynku komunalnego przy ul. Ogrodowej 2 w Złotoryi"
11.10.2018 13:31 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi
05.10.2018 14:24 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
05.10.2018 14:20 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
04.10.2018 13:05 WAG.7013.10.2018 Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem rowów melioracyjnych w rejonie ul. Leszczyńskiej"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna