Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.10.2018 12:13 WAG.7013.9.2018 Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Odtworzenie walorów botanicznych zbiornika wodnego poprzez regenerację retencji wody – "Oczko" przy ul. Wiosennej"
02.10.2018 14:10 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
02.10.2018 14:07 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
02.10.2018 14:05 WFZ.271.6.2018 Zaproszenie do składania ofert - na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn. ,,Remont dachu w SP nr 1 w Złotoryi”
21.09.2018 12:32 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania dla: Faist ChemTec sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego
20.09.2018 12:18 WAG.7013.7.2018 Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Przebudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Mieszka I i Wilczej"
13.09.2018 21:24 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
13.09.2018 21:19 Ogłoszenie o naborze pracownika - Parkingowy
12.09.2018 15:24 Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
12.09.2018 15:13 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Złotoryjskiej Rady Seniorów na II kadencję w latach 2018-2022
10.09.2018 12:01 Ogłoszenie z dnia 10 września 2018 r. o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019
05.09.2018 11:28 Oferta lokalu do remontu we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy
31.08.2018 17:25 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Referenta ds. obsługi kasowej
31.08.2018 17:22 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
31.08.2018 17:06 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
30.08.2018 09:34 Konsultacji społecznych do projektu "Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie"
30.08.2018 08:42 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. oświaty
29.08.2018 15:50 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
29.08.2018 15:40 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
28.08.2018 09:25 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna