Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.03.2020 10:36 BSI.7013.1.2020 Zaproszenie do składania ofert dotyczy "Rozbudowy monitoringu Miasta Złotoryi – 2020 r."
17.03.2020 17:25 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.03.2020 17:22 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
28.02.2020 11:01 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnie gromadzonych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
24.02.2020 14:28 WAG.7011.3.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie Zalewu – płucznie złota – etap I"
21.02.2020 12:19 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
20.02.2020 15:40 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w przetargów ustnych
20.02.2020 11:01 WAG.7011.2.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy kładki/ ciągu pieszo - rowerowego przez rzekę Kaczawę w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi ul. Kościuszki i Kolejowej w Złotoryi"
17.02.2020 19:44 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.02.2020 12:38 Wkaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
17.02.2020 12:35 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.02.2020 12:32 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
11.02.2020 13:01 WAG.7011.1.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi ul. Kościuszki i Kolejowej w Złotoryi"
11.02.2020 09:24 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w centrum Złotoryi
11.02.2020 09:21 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie i pielęgnację oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w Złotoryi
11.02.2020 09:15 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryi
28.01.2020 14:15 Nabór kandydatów na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego
23.01.2020 12:08 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
23.01.2020 12:07 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 8 i 2 miasta Złotoryi, ograniczonego ulicami Jerzmanicką, Wojska Polskiego, Bolesława Krzywoustego i Lubelską
22.01.2020 21:08 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna