Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2022 11:43 WAG.6840.1.46.2021 wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
08.11.2022 10:21 WAG.602.2.2022 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Złotoryja
07.11.2022 14:12 Zestawienie ofert cenowych na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku położonego przy ul. Rynek 42
04.11.2022 13:11 WAG.6840.1.47.2021 wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
03.11.2022 15:25 K.2110.9.2022 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. ochrony środowiska w Wydziale Mienia
03.11.2022 15:15 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa wraz z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 382 — ul. Legnickiej z drogą gminną nr 108578D - pl. Sprzymierzeńców i projektowaną drogą publiczną o klasie technicznej L w Złotoryi wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej”
28.10.2022 13:58 Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2022 roku oraz statystycznej liczbie uczniów
28.10.2022 09:53 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
25.10.2022 14:57 K.2110.8.2022 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. archiwum i obsługi organizacyjnej urzędu w Wydziale Obsługi Urzędu
21.10.2022 13:00 WAG.7011.26.2022 Gmina Miejska Złotoryja, w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 130 000 złotych, zaprasza do udziału w postępowaniu na: usługę wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej do celów remontowych
19.10.2022 11:54 WM.271.1.87.2022.KZ Zaproszenie do składania ofert - "Remont nawierzchni ul. Polnej – 166m2"
12.10.2022 07:10 WAG.7125.1.3.2022 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
10.10.2022 16:00 K.2110.7.2022 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. rozliczeń w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora
06.10.2022 15:46 0050.184.2022 wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
04.10.2022 11:18 WAG.6840.1.49.2021 wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
04.10.2022 08:22 WM.6220.1.1.10.2022.EG Zawiadomienie - Obwieszczenie w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek Karola Jesiaka, yeseko Karol Jesiak, ul Poznańska 165, 62-052 Komorniki, pełnomocnika Thermofin Poland sp. z o. o. , ul. B. Krzywoustego 33, 59-500 Złotoryja, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi” w miejscowości Złotoryja przy ul. Bolesława Krzywoustego 33, na działkach nr 93/3, 93/4, 93/5 obręb 7 Złotoryja
03.10.2022 11:43 WAG.6841.1.44.2021 Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
30.09.2022 09:08 WAG.6840.1.30.2022 wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
26.09.2022 16:31 Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego, które zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miejskiej w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, tj. dwóch pomostów ograniczających akweny do pływania oraz tarasu widokowego, położonych na terenie Zalewu Złotoryjskiego, na dz. nr 4 obr. 2, m.Złotoryja
22.09.2022 15:17 K.2110.6.2022 ​Burmistrz Miasta Złotoryja poszukuje pracownika na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa w Urzędzie Miejskim w Złotoryi - stanowisko ds. ochrony środowiska w Wydziale Mienia

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna