Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.04.2021 09:38 Zapytanie ofertowe - Usługi informacji i promocji dla projektu pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚP w Złotoryi – budowa hali modułowej”
22.04.2021 08:18 K.2110.5.2021 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. inwestycji i gospodarki nieruchomościami w Wydziale Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
20.04.2021 15:23 0050.72.2021 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
19.04.2021 15:14 Zapytanie ofertowe - wykonanie tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”
15.04.2021 15:42 WM.6220.1.1.11.2021.EG Zawiadomienie stron o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi opinii pozytywnej dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7
15.04.2021 13:01 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. inwestycji i gospodarki nieruchomościami w Wydziale Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
14.04.2021 08:04 Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi opiniujące pozytywnie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych z zastrzeżeniami
13.04.2021 16:29 WM.271.1.43.2021.DP Zaproszenie do składania ofert dla zadania pn: "Konserwacja i utrzymanie czystości fontann i instalacji hydraulicznych fontann: Górników i Delfina w Złotoryi"
12.04.2021 14:46 K.2110.4.2021 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. wymiaru i poboru podatków w Wydziale Budżetu i Finansów
12.04.2021 13:56 Postanowienie dot. dopuszczenia Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, ul. Jasna 17, 43-360 Bystra, do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi
09.04.2021 08:20 0050.68.2020 Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
01.04.2021 14:04 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
01.04.2021 12:00 WM.6220.1.1.8.2021.EG Zawiadomienie - obwieszczenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi
31.03.2021 16:17 K.2110.3.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. INWESTYCJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI w Wydziale Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
31.03.2021 07:19 Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja
30.03.2021 08:25 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
15.03.2021 10:32 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
12.03.2021 14:19 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym: ul. Tuwima 5, Obręb 3 Nr działki 106/23 (przy budynku Mickiewicza 19)
05.03.2021 23:10 Pozwolenie wodno-prawne Borgers Polska Sp. z o.o.
05.03.2021 23:06 Pozwolenie wodno-prawne SALLER POLBAU Sp. z o.o.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna