Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.09.2019 14:22 K.2110.6.2019 BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW WOJSKOWYCH w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
09.09.2019 09:12 BSI.7013.1.2019 Zaproszenie do składania ofert dotyczy dzierżawy infrastruktury w postaci włókien światłowodowych 1J pomiędzy siedzibą Straży Miejskiej w Złotoryi, a istniejącymi punktami kamerowymi zlokalizowanymi na terenie miasta Złotoryja oraz urządzeń aktywnych wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją
02.09.2019 14:47 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
30.08.2019 20:33 K.2110.5.2019 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze SEKRETARZ MIASTA ZŁOTORYJA w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
29.08.2019 14:29 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
28.08.2019 07:52 Wykaz lokali użytkowych – garaży przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.
14.08.2019 12:48 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości
01.08.2019 13:30 Zaproszenie do składania ofert - na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn. ,,Przebudowa ul. Krótkiej w ramach zadania „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja”
01.08.2019 09:49 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki
01.08.2019 09:44 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Broniewskiego w Złotoryi
26.07.2019 12:47 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
26.07.2019 12:39 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
23.07.2019 16:28 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
10.07.2019 20:20 Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego, w sprawie wydania dla: Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN pozwolenia wodnoprawnego
28.06.2019 13:28 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
27.06.2019 13:47 WAG.7031.2.2019 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńskiej"
26.06.2019 14:16 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
26.06.2019 14:06 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. rozliczeń
26.06.2019 13:24 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Złotoryi
23.06.2019 21:16 Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego, w sprawie wydania dla: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „VITBIS-POLSKA” Sp. z o.o.o pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej…

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna