Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2018 10:03 WR.ZUZ.1.421.121.2018.AK Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
26.06.2018 10:13 K.2110.4.2018 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. RACHUBY w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
15.06.2018 11:35 ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia nakładów na poczet ceny nabycia
15.06.2018 11:24 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
14.06.2018 13:59 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja
14.06.2018 13:50 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.
11.06.2018 15:27 BSO.042.2.2018 Zaproszenie do składania ofert - dotyczy zamówienia pn. : "Remont pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Złotoryi przy ul. Letniej 7"
05.06.2018 13:39 Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko referenta-dziennikarza
05.06.2018 13:25 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko - Referent ds. rachuby w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
30.05.2018 14:42 BSO.042.1.2018 Zaproszenie do składania ofert - dotyczy zamówienia pn. : "Remont pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Złotoryi przy ul. Letniej 7"
28.05.2018 12:52 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Inspektor ochrony danych osobowych
28.05.2018 08:38 Zaproszenie do składania ofert dot. dzierżawy infrastruktury w postaci włókien światłowodowych 1J pomiędzy siedzibą Straży Miejskiej w Złotoryi, a istniejącymi punktami kamerowymi zlokalizowanymi na terenie miasta Złotoryja oraz urządzeń aktywnych wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją
25.05.2018 14:06 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
24.05.2018 13:20 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
24.05.2018 12:54 Decyzja - Gospodarstwo Wodne Wody polskie - zatwierdzające ustaloną przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja na okres 3 lat, stanowiącą załączniki do niniejszej decyzji
24.05.2018 12:33 Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca ustaloną przez RPK sp. z o.o. w Złotoryi taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
10.05.2018 12:48 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
10.05.2018 12:38 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
09.05.2018 13:06 WAG.7011.11.2018 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa miasta Złotoryja poprzez budowę drogi gminnej ul. Lubelskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem – etap II – łącznika drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Wojska Polskiego z drogami gminnymi ulicami Lubelską i Śląską oraz drogą powiatową nr 2610 D ul. Bolesława Krzywoustego"
09.05.2018 11:35 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko - Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna