Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2019 14:28 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
18.06.2019 14:23 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
18.06.2019 13:40 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
14.06.2019 13:53 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
13.06.2019 13:05 WAG.7013.4.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Przebudowa drogi ul. Podwale w Złotoryi"
12.06.2019 15:32 konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Złotoryi
11.06.2019 12:59 Zapytanie ofertowe na: Wyposażenie pracowni w SP 3 w Złotoryi w miękkie siedziska do stworzenia kącika ucznia
10.06.2019 15:03 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.
10.06.2019 14:04 Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi o przedstawieniu przez Burmistrza Miasta Złotoryja Raportu o stanie Miasta za 2018 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.
07.06.2019 12:42 Konkurs na kandydata na stanowisko - Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Złotoryi
06.06.2019 13:41 Konkurs na kandydata na stanowisko - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi
06.06.2019 10:21 Ogłoszenie z dnia 6 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023
05.06.2019 21:49 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie Uchwały Nr 0007.VI.43.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2019 r. na rzecz Klubu Strzeleckiego "AGAT"
03.06.2019 11:07 K.2110.4.2019 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
22.05.2019 13:23 WAG.7011.12.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 364 ul. Legnicka w m. Złotoryja"
20.05.2019 14:50 WAG.7011.13.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364"
16.05.2019 20:42 Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego, w sprawie wydania dla: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „VITBUS-POLSKA” Sp. z o.o.o pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej…
16.05.2019 10:46 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi
15.05.2019 14:29 Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Złotoryi
15.05.2019 14:14 Konkurs na kandydata na stanowisko - Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna