Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.06.2020 11:24 Zaproszenie do składania oferty na agenta emisji obligacji komunalnych
25.06.2020 11:06 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi
25.06.2020 11:03 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Broniewskiego w Złotoryi
25.06.2020 10:18 Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. w Kamiennej Górze
23.06.2020 13:46 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego w sprawie wydania decyzji administracyjnej, zezwalającej Gminie Miejskiej Złotoryja na usunięcie z działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja 1 drzewa z gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia 75 cm z działki nr 177/2 obręb 8 Miasta Złotoryja oraz 1 drzewa z gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia 123 cm z działki nr 120 obręb 2 Miasto Złotoryja
23.06.2020 13:03 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - Piastowa (zabudowana)
23.06.2020 13:00 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych (grunt Woj Polskieego 337-6)
23.06.2020 12:56 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych (grunty pl Sprzymierzeńców Piastowa Hoża)
23.06.2020 12:53 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości
18.06.2020 14:51 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
18.05.2020 20:42 K.2110.3.2020 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. kosztów i wydatków w Wydziale Budżetu i Finansów
13.05.2020 14:40 BSO.042.3.2020 Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na: zakup tabletów w ramach projektu pn. "Zdalna szkoła + zakup sprzętu dla szkół podstawowych w Złotoryi - etap 2"
06.05.2020 15:30 Zaproszenie do składania ofert na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją odcinków K, M oraz O w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja”
30.04.2020 14:47 Obwieszczenie - Zarząd Województwa Dolnośląskiego ponownie przedstawia projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych
17.04.2020 10:56 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.04.2020 10:49 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
10.04.2020 10:55 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu „Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych"
07.04.2020 13:00 WAG.7011.5.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie Zalewu – płucznie złota – etap I"
06.04.2020 13:17 K.2110.2.2020 BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) - ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
03.04.2020 10:16 Zaproszenie do składania ofert na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn. "Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚ w Złotoryi - budowa hali modułowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna