Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2018 15:18 Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja
27.04.2018 09:29 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.04.2018 14:25 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.04.2018 14:20 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
05.04.2018 10:02 WGO. 6232.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja w 2018 r."
29.03.2018 11:14 Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi
28.03.2018 14:49 WAG.7011.4.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328"
23.03.2018 14:05 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
23.03.2018 14:02 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
22.03.2018 08:37 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej
22.03.2018 08:34 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej
21.03.2018 18:29 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - ul. Basztowa 4
20.03.2018 12:14 WAG.7011.6.2018 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn."Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską"
19.03.2018 11:48 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
19.03.2018 11:44 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców -
16.03.2018 11:50 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki
14.03.2018 08:27 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową lokalu mieszkalnego wybudowanego i wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 20 w Złotoryi
02.03.2018 12:36 WM.271.1.23.2018.MK Zaproszenie do składania ofert dotyczące zamówienia pn. : "Rozbiórka obiektu małej architektury – pomnik W HOŁDZIE BOHATEROM LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO przy pl. Lotników Polskich w Złotoryi"
22.02.2018 09:40 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową pomieszczenia mieszkalnego wybudowanego i wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 33ab w Złotoryi
21.02.2018 17:12 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową części wspólnych nieruchomości przy ul. Złotej 8 AB w Złotoryi

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna