Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2020 07:41 WM.271.1.38.2020.KZ Zaproszenie do składania ofert na zadanie "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Łąkowej w Złotoryi"
30.10.2020 13:32 Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2020 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja
07.10.2020 18:18 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
06.10.2020 22:15 IF-AB.7820.5.2019.ES2 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu, na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Biegańskiego, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 15/20 z dnia 29 września 2020 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Złotoryja, nazwanej przez Inwestora: „Budowa obejścia m. Złotoryja etapami. Etap 1 odcinek: droga wojewódzka nr 363 - droga powiatowa nr 261 OD w formule „zaprojektuj i wybuduj” -faza I (km 0+000 - 3+885,00)”
06.10.2020 11:21 Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
02.10.2020 09:12 WAG.7013.3.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. zadania pn. "Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Podmiejskiej – etap II"
25.09.2020 13:25 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych (Widok, Jerzmanicka)
18.09.2020 13:38 K.2110.4.2020 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT DS. GOSPODARKI ODPADAMI w Wydziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
18.09.2020 13:22 WAG.7013.2.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. zadania pn. "Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Podmiejskiej"
14.09.2020 13:09 Zaproszenie do składania ofert na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją odcinka C w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja”
04.09.2020 11:26 Zaproszenie do składania ofert na "Rozbiórkę komórek gospodarczych w podwórzu budynku Garbarska 10 w Złotoryi"
04.09.2020 11:22 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
04.09.2020 11:19 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych lokali mieszkalnych
01.09.2020 09:57 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
26.08.2020 13:26 Informacja o zgromadzeniu publicznym
25.08.2020 15:20 Zaproszenie do składania ofert na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją odcinków A oraz B w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja”
25.08.2020 09:35 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
18.08.2020 15:09 Zaproszenie do składania ofert, dot. zamówienia pn. "Remont nawierzchni ulicy Granitowej".
13.08.2020 15:16 Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do zamiany - działki nr 31/11 i 44/7 o łącznej powierzchni 0,0953 ha, położoną w obrębie 7 miasta Złotoryja
13.08.2020 15:04 Obwieszczenie - Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dn. 21.07.2020 r. poz. 4389)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna