Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.08.2018 13:00 Zapytanie ofertowe w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na realizację usług reklamowych poprzez umieszczenie grafiki reklamowej na 40 rowerach wchodzących w skład systemu roweru publicznego, który zostanie uruchomiony przez Wykonawcę na terenie Miasta Złotoryja
23.08.2018 15:26 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
23.08.2018 15:21 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
22.08.2018 22:05 Nabór uczestników do udziału w projekcie projektu pn.”Nowe miejsca dla Maluchów w Złotoryi” złożonego w konkursie nr RPDS.08.04.01-IP.02.02-290/18 do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne
14.08.2018 13:06 Ogłoszenie o naborze na ławników sądów powszechnych – uzupełnienie listy ławników bieżącej kadencji 2016-2019
09.08.2018 10:07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. OŚWIATY w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
02.08.2018 10:28 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
01.08.2018 14:01 K.2110.9.2018 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. OBSŁUGI KASOWEJ w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
30.07.2018 15:25 Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Złotoryja
30.07.2018 15:11 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
25.07.2018 22:05 Zaproszenie do składania ofert na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie nad wykonaniem zadania pn. ,,Remont dachu w SP nr 1 w Złotoryi” położonej na działce nr 122/1 obręb nr 3 przy pl. Niepodległości 7 w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych dofinansowanego w ramach RPO WD 2014-2020
18.07.2018 17:55 Oferta lokali do remontu we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy
17.07.2018 16:12 Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie.
16.07.2018 13:11 K.2110.6.2018 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze MŁ. REFERENTA DS. GOSPODARKI ODPADAMI w Wydziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
11.07.2018 14:52 Zaproszenie do składania ofert na zadanie: „Wsparcie nauczycieli w formie szkoleń” w ramach projektu "Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi"
11.07.2018 14:00 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
05.07.2018 15:09 Zaproszenie do składania ofert - "Zakup i dostawa zabawek do Żłobka Miejskiego w Złotoryi przy ul. Letniej 7"
05.07.2018 15:03 Zaproszenie do składania ofert na - zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia do Żłobka Miejskiego w Złotoryi przy ul. Letniej 7
05.07.2018 14:31 Rozeznanie cenowe - a remont izolacji pionowej ściany frontowej oraz odwodnienia liniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul B. Chrobrego 1
05.07.2018 10:47 Rozeznanie cenowe - na świadczenie usług transportowych (dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna