Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.03.2021 14:19 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym: ul. Tuwima 5, Obręb 3 Nr działki 106/23 (przy budynku Mickiewicza 19)
05.03.2021 23:10 Pozwolenie wodno-prawne Borgers Polska Sp. z o.o.
05.03.2021 23:06 Pozwolenie wodno-prawne SALLER POLBAU Sp. z o.o.
05.03.2021 15:34 WM.271.1.33.2021.EG Zaproszenie do złożenia oferty na utrzymanie drogi wojewódzkiej bez numeru (d.DW 328) w granicach miasta Złotoryja tj. Na odcinku od pl. Sprzymierzeńców do granicy miasta (ul. Wojska Polskiego) o długości 3.090 km
05.03.2021 15:28 WM.271.1.34.2021.EG Zaproszenie do złożenia oferty na usługi polegającej na utrzymaniu drogi wojewódzkiej zlokalizowanej poza obrębem miasta Złotoryja, od granicy miasta Złotoryja (ul. Wojska Polskiego) do DW328 (Jerzmanice Zdrój Podgórnik) o długości 1,173 km
04.03.2021 08:50 WM.271.1.31.2.2021.EG Zaproszenie do składania oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł na ukwiecenie konstrukcji kwiatowych.
03.03.2021 15:00 Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn. "Remont kładki nad Kaczawą przy Zalewie w Złotoryi"
03.03.2021 14:32 Zaproszenie do składania ofert W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją odcinków D E F w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja”
25.02.2021 13:39 Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanego lokalu
25.02.2021 13:37 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
22.02.2021 15:42 WM.271.1.25.2.2021.EG Zaproszenie do złożenia oferty dotyczy: usługi polegającej na utrzymaniu drogi wojewódzkiej zlokalizowanej poza obrębem miasta Złotoryja, od granicy miasta Złotoryja (ul. Wojska Polskiego) do DW328 (Jerzmanice Zdrój Podgórnik) o długości 1,173 km
22.02.2021 15:34 WM.271.1.24.2.2021.EG Zaproszenie do złożenia oferty dotyczy zamówienia pn: "Utrzymanie drogi wojewódzkiej bez numeru (d.DW 328) w granicach miasta Złotoryja tj. na odcinku od pl. Sprzymierzeńców do granicy miasta (ul. Wojska Polskiego) o długości 3.090 km"
22.02.2021 15:20 WM.6220.1.1.6.2021.EG Obwieszczenie - Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi
22.02.2021 15:17 WM.6220.1.1.5.2021.EG Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi
22.02.2021 15:12 WM.6220.1.1.4.2021.EG Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi
22.02.2021 12:52 K.2110.2.2021 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego w Wydziale Budżetu i Finansów
17.02.2021 15:25 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
17.02.2021 15:19 WM.271.1.26.2021.MK Zaproszenie do składania ofert na rozbiórkę komórek lokatorskich w podwórzu budynku mieszkalnego przy ul. Garbarskiej 2 w Złotoryi
12.02.2021 09:42 WM.271.2.1.2021 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi na "Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryi"
12.02.2021 09:38 WM.271.2.2.2021 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi na "Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Złotoryi"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna