Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.05.2020 14:40 BSO.042.3.2020 Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na: zakup tabletów w ramach projektu pn. "Zdalna szkoła + zakup sprzętu dla szkół podstawowych w Złotoryi - etap 2"
06.05.2020 15:30 Zaproszenie do składania ofert na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją odcinków K, M oraz O w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja”
30.04.2020 14:47 Obwieszczenie - Zarząd Województwa Dolnośląskiego ponownie przedstawia projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych
17.04.2020 10:56 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.04.2020 10:49 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
10.04.2020 10:55 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu „Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych"
07.04.2020 13:00 WAG.7011.5.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie Zalewu – płucznie złota – etap I"
06.04.2020 13:17 K.2110.2.2020 BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) - ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
03.04.2020 10:16 Zaproszenie do składania ofert na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn. "Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚ w Złotoryi - budowa hali modułowej
01.04.2020 08:00 BSO.042.2.2020 Zaproszenie do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na: zakup laptopów przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła – zakup sprzętu dla szkół podstawowych w Złotoryi” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
27.03.2020 14:49 WM.6131.1.6.2020.EG Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie wydania decyzji administracyjnej, zezwalającej Powiatowemu Zarządowi Dróg w Złotoryi na usunięcie drzew z gatunku: klon jawor o obw. pnia 114 cm oraz 2 szt. klonów zwyczajnych o obw. pni 118 i 120 cm z terenu działki nr 1/15 obr. 8 Złotoryja
20.03.2020 10:36 BSI.7013.1.2020 Zaproszenie do składania ofert dotyczy "Rozbudowy monitoringu Miasta Złotoryi – 2020 r."
17.03.2020 17:25 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.03.2020 17:22 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
28.02.2020 11:01 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnie gromadzonych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
24.02.2020 14:28 WAG.7011.3.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie Zalewu – płucznie złota – etap I"
21.02.2020 12:19 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
20.02.2020 15:40 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w przetargów ustnych
20.02.2020 11:01 WAG.7011.2.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy kładki/ ciągu pieszo - rowerowego przez rzekę Kaczawę w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi ul. Kościuszki i Kolejowej w Złotoryi"
17.02.2020 19:44 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna