Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2020 11:01 WAG.7011.2.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy kładki/ ciągu pieszo - rowerowego przez rzekę Kaczawę w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi ul. Kościuszki i Kolejowej w Złotoryi"
17.02.2020 19:44 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.02.2020 12:38 Wkaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
17.02.2020 12:35 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.02.2020 12:32 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
11.02.2020 13:01 WAG.7011.1.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi ul. Kościuszki i Kolejowej w Złotoryi"
11.02.2020 09:24 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w centrum Złotoryi
11.02.2020 09:21 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie i pielęgnację oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w Złotoryi
11.02.2020 09:15 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryi
28.01.2020 14:15 Nabór kandydatów na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego
23.01.2020 12:08 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
23.01.2020 12:07 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 8 i 2 miasta Złotoryi, ograniczonego ulicami Jerzmanicką, Wojska Polskiego, Bolesława Krzywoustego i Lubelską
22.01.2020 21:08 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
22.01.2020 21:02 Ogłoszenie o naborze pracownika na umowę o pracę na czas określony, w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku Referenta ds. oświaty
17.01.2020 21:34 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku oraz statystycznej liczbie uczniów dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja
17.01.2020 20:16 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.01.2020 20:10 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
09.01.2020 14:30 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
24.12.2019 11:31 WAG.6821.1.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia na sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy Miejskiej Złotoryja w 2020 r.
16.12.2019 14:18 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: dz. U. Z 2019 r. Poz. 1843 z późn. Zm.) - "Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnie gromadzonych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r."

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna