Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.11.2015 00:00 302/2015 opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
12.11.2015 00:00 303/2015 zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
12.11.2015 00:00 304/2015 zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
12.11.2015 00:00 305/2015 sporządzenie aktualizacji operatów szacunkowych
12.11.2015 00:00 306/2015 sporządzenie inwentaryzacji lokali niemieszkalnych
12.11.2015 00:00 307/2015 sporządzenie operatu szacunkowego
12.11.2015 00:00 308/2015 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
12.11.2015 00:00 309/2015 sporządzenie operatu szacunkowego
12.11.2015 00:00 310/2015 sporządzenie operatu szacunkowego
12.11.2015 00:00 311/2015 przeprowadzenie warsztatów
12.11.2015 00:00 312/2015 aneks do umowy na przebudowę budynku komunalnego przy ul. 3 Maja 15 w Złotoryi
02.11.2015 00:00 297/2015 aneks nr 3 - dotacja na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego im. Misia Uszatka w Złotoryi
29.10.2015 00:00 285/2015 rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Krzywoustego 17 w Złotoryi
29.10.2015 00:00 286/2015 wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia wejścia do lokalu użytkowego przy ul. Rynek 42 w Złotoryi
29.10.2015 00:00 287/2015 przebudowa części ul. Cmentarnej w Złotoryi
29.10.2015 00:00 288/2015 zimowe utrzymanie dróg gminnych w mieście Złotoryi
29.10.2015 00:00 289/2015 opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót na wykonanie remontów w lokalach niezamieszkałych
29.10.2015 00:00 290/2015 zlecenie na przeliczenie wysokości udziałów lokali
29.10.2015 00:00 291/2015 zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
29.10.2015 00:00 292/2015 aneks do zlecenia na sporządzenie operatu szacunkowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna