Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.05.2016 00:00 0050.258.2015 w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
18.05.2016 00:00 0050.254.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
30.12.2015 00:00 0050.290.2015 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
29.12.2015 00:00 0050.288.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
29.12.2015 00:00 0050.289.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016
22.12.2015 00:00 0050.282.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
22.12.2015 00:00 0050.284.2015 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
22.12.2015 00:00 0050.285.2015 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
22.12.2015 00:00 0050.286.2015 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Miejską Złotoryja prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej , oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 97/3
22.12.2015 00:00 0050.287.2015 zmieniające zarządzenie nr 0050.274.2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
15.12.2015 00:00 0050.278.2015 w sprawie umorzenia najemcy lokali mieszkalnego odsetek od spłaconych zaległości czynszowych
11.12.2015 00:00 0050.257.2015 w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
11.12.2015 00:00 0050.280.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
11.12.2015 00:00 0050.281.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych
10.12.2015 00:00 0050.277.2015 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
10.12.2015 00:00 0050.279.2015 w sprawie zaliczenia nakładów na poczet ceny nabycia
09.12.2015 00:00 0050.275.2015 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
09.12.2015 00:00 0050.276.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 8 grudnia 2015 r. nieograniczonego przetragu ustnego na sprzedaż nieruchomości
04.12.2015 00:00 0050.273.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
04.12.2015 00:00 0050.274.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

1 2 3 4 5 6 następna