Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2015 00:00 0050.269.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
01.12.2015 00:00 0050.270.2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotoryi
01.12.2015 00:00 0050.271.2015 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
01.12.2015 00:00 0050.272.2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Złotoryja prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Złotoryi
25.11.2015 00:00 0050.268.2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
23.11.2015 00:00 0050.267.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
19.11.2015 00:00 0050.265.2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Złotoryi
18.11.2015 00:00 0050.260.2015 w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Złotoryja na 2016 r.
17.11.2015 00:00 0050.264.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
16.11.2015 00:00 0050.259.2015 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Złotoryja na 2016 r.
16.11.2015 00:00 0050.261.2015 w sprawie umorzenia najemcy lokali mieszkalnego odsetek od spłaconych zaległości czynszowych
16.11.2015 00:00 0050.262.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego
16.11.2015 00:00 0050.263.2015 w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
13.11.2015 00:00 0050.255.2015 w sprawie umorzenia najemcy lokali mieszkalnego odsetek od spłaconych zaległości czynszowych
12.11.2015 00:00 0050.253.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi..."
10.11.2015 00:00 0050.256.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.172.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja
04.11.2015 00:00 0050.246.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
04.11.2015 00:00 0050.251.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 4 listopada 2015 r. nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości
04.11.2015 00:00 0050.252.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10 listopada 2015 r. II przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego
03.11.2015 00:00 0050.248.2015 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna