Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2015 00:00 0050.249.2015 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
03.11.2015 00:00 0050.250.2015 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową pomieszczenia wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Górniczej 28
30.10.2015 00:00 0050.247.2015 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
29.10.2015 00:00 0050.242.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
27.10.2015 00:00 0050.243.2015 w sprawie umorzenia najemcy lokali mieszkalnego odsetek od spłaconych zaległości czynszowych
27.10.2015 00:00 0050.244.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych
27.10.2015 00:00 0050.245.2015 w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
23.10.2015 00:00 0050.240.2015 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
21.10.2015 00:00 0050.241.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.228.2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
20.10.2015 00:00 0050.236.2015 w sprawie zmian w zakładowym planie kont wprowadzonym w życie zarządzeniem nr 3/2011 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 3 stycznia 2011
20.10.2015 00:00 0050.237.2015 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Złotoryja oddaną we współużytkowanie wieczyste
20.10.2015 00:00 0050.238.2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
20.10.2015 00:00 0050.239.2015 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
14.10.2015 00:00 0050.235.2015 w sprawie powołania Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
13.10.2015 00:00 0050.234.2015 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
12.10.2015 00:00 0050.229.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 8 października 2015 r. I nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości
12.10.2015 00:00 0050.233.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
09.10.2015 00:00 0050.230.2015 w sprawie zasad anulowania wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Złotoryja
09.10.2015 00:00 0050.231.2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w dniu 25 października 2015 r.
09.10.2015 00:00 0050.232.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna