Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2015 00:00 0050.226.2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Złotoryja
06.10.2015 00:00 0050.228.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
05.10.2015 00:00 0050.227.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
30.09.2015 00:00 0050.213.2015 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu przez nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Złotoryja
30.09.2015 00:00 0050.222.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29 września 2015 r. II nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości
30.09.2015 00:00 0050.221.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
30.09.2015 00:00 0050.223.2015 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
30.09.2015 00:00 0050.225.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Złotoryi przy ul. Górniczej 13
29.09.2015 00:00 0050.209.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
29.09.2015 00:00 0050.212.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.208.2015 w sprawie wskazania osób w skład obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Złotoryja
29.09.2015 00:00 0050.214.2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
29.09.2015 00:00 0050.215.2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji
29.09.2015 00:00 0050.216.2015 w sprawie udzielenia Sylwii Kodź – pracownikowi Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi upoważnienia do przekazywania informacji gospodarczych
29.09.2015 00:00 0050.217.2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach
29.09.2015 00:00 0050.218.2015 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
29.09.2015 00:00 0050.219.2015 w sprawie udzielenia Pauli Drążkiewicz – pracownikowi Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi upoważnienia do przekazywania informacji gospodarczych
29.09.2015 00:00 0050.220.2015 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
25.09.2015 00:00 0050.208.2015 w sprawie wskazania osób w skład obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Złotoryja
25.09.2015 00:00 0050.210.2015 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
24.09.2015 00:00 0050.206.2015 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna