Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2015 00:00 0050.205.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 września 2015 r. I nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości
21.09.2015 00:00 0050.207.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
11.09.2015 00:00 0050.200.2015 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
11.09.2015 00:00 0050.201.2015 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
11.09.2015 00:00 0050.202.2015 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych
10.09.2015 00:00 0050.203.2015 zmieniające zarządzenia w sprawie organizacji Zebrania Delegatów dla wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych...
08.09.2015 00:00 0050.198.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
08.09.2015 00:00 0050.199.2015 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa kierownikowi Środowiskowemu Domu Samopomocy w Złotoryi
03.09.2015 00:00 0050.174.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji (uzgodnienia) sald aktywów i pasywów
03.09.2015 00:00 0050.175.2015 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości podanych przez podatników danych dotyczących wysokości podatku od nieruchomości od osób fizycznych
03.09.2015 00:00 0050.190.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
03.09.2015 00:00 0050.194.2015 zmieniające zarządzenie nr 5a/2007 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
03.09.2015 00:00 0050.197.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Sajewicz
02.09.2015 00:00 0050.196.2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.183.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
28.08.2015 00:00 0050.195.2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 31 sierpnia 2015 r. przetargów oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości
27.08.2015 00:00 0050.193.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
26.08.2015 00:00 0050.192.2015 w sprawie opracowania projektu budżetu Miasta Złotoryja na rok 2016
19.08.2015 00:00 0050.188.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18 sierpnia 2015 r. przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości
19.08.2015 00:00 0050.189.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
18.08.2015 00:00 0050.185.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna