Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.08.2015 00:00 0050.186.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych
18.08.2015 00:00 0050.187.2015 w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
13.08.2015 00:00 0050.184.2015 zmieniające zarządzenie nr 0050.176.2015 w sprawie organizacji Zebrania Delegatów dla wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. ustawy...
13.08.2015 00:00 0050.175a.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
12.08.2015 00:00 0050.182.2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum na obszarze miasta Złotoryja
12.08.2015 00:00 0050.180.2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum na obszarze miasta Złotoryja
12.08.2015 00:00 0050.181.2015 w sprawie wskazania osób w skład obwodowych komisji do spraw referendum na obszarze miasta Złotoryja w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
10.08.2015 00:00 0050.179.2015 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
10.08.2015 00:00 0050.177.2015 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania
10.08.2015 00:00 0050.178.2015 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
06.08.2015 10:56 0050.176.2015 w sprawie organizacji Zebrania Delegatów dla wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów do Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
03.08.2015 00:00 0050.168.2015 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi upoważnienia do przekazywania informacji gospodarczej
03.08.2015 00:00 0050.169.2015 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
03.08.2015 00:00 0050.171.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja
03.08.2015 00:00 0050.172.2015 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
03.08.2015 00:00 0050.173.2015 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
17.07.2015 00:00 0050.164.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2015 r.
17.07.2015 00:00 0050.167.2015 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy Urzędu Miejskiego w Złotoryi
15.07.2015 00:00 0050.160.2015 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
15.07.2015 00:00 0050.161.2015 w sprawie anulowania druku "wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej" za nie okazanie biletu za miejsce parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Złotoryja

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna