Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2016 00:00 306/2016 rozbudowa cmentarza - etap I wykonanie odwodnienia terenu, budowa przyłącza wodociągowego
17.11.2016 00:00 307/2016 wykonanie dokumentacji na zadanie pn. Zmiana stałej organizacji ruchu drogowego na pl. Matejki
17.11.2016 00:00 308/2016 wykonanie dokumentacji na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Górnej
17.11.2016 00:00 309/2016 wykonanie dokumentacji na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Szkolnej
17.11.2016 00:00 310/2016 zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
17.11.2016 00:00 311/2016 zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
15.11.2016 00:00 304/2016 przebudowa budynku komunalnego przy ul. Karola Miarki 8 w Złotoryi. Wymiana studzienki na przyłączu kanalizacji sanitarnej.
10.11.2016 00:00 302/2016 dostawa ozdób świątecznych
10.11.2016 00:00 303/2016 promocja Gminy Miejskiej Złotoryja
08.11.2016 00:00 299/2016 aneks dot. dotacji dla Przedszkola POZYTYWKA
08.11.2016 00:00 300/2016 aneks dot. dotacji dla Przedszkola Językowego Michałek
08.11.2016 00:00 301/2016 dotacja dla Przedszkola Montessori Kangurek
04.11.2016 00:00 291/2016 porozumienie w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii
04.11.2016 00:00 292/2016 zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
04.11.2016 00:00 293/2016 zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
04.11.2016 00:00 294/2016 zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
04.11.2016 00:00 295/2016 usługa edukacyjno-szkoleniowa
04.11.2016 00:00 296/2016 interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt
04.11.2016 00:00 297/2016 pełnienie obowiązków członka Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
04.11.2016 00:00 298/2016 zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna