Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.10.2016 00:00 289/2016 zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
21.10.2016 00:00 290/2016 opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót
13.10.2016 00:00 285/2016 zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
13.10.2016 00:00 286/2016 zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
13.10.2016 00:00 287/2016 organizacja spotkania Burmistrza Miasta z pracownikami miejskich placówek oświatowych
13.10.2016 00:00 288/2016 remont progów zwalniajacych
06.10.2016 00:00 279/2016 wznowienie i okazanie granic nieruchomości
06.10.2016 00:00 280/2016 odwodnienie terenu przy ul. Asnyka
06.10.2016 00:00 281/2016 sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
06.10.2016 00:00 282/2016 wykonanie występów artystycznych
06.10.2016 00:00 283/2016 sporządzenie operatu szacunkowego
06.10.2016 00:00 284/2016 sporządzenie operatów szacunkowych
29.09.2016 00:00 268/2016 aktualizacja dokumentacji projektowej
29.09.2016 00:00 269/2016 zakup nawozów do trawy na murawy sportowe
29.09.2016 00:00 270/2016 pełnienie funkcji inspektora nadzoru
29.09.2016 00:00 271/2016 wsparcie realizacji zadania publicznego
29.09.2016 00:00 272/2016 prowadzenie warsztatów profilaktycznych
29.09.2016 00:00 273/2016 prowadzenie programów profilaktycznych
29.09.2016 00:00 274/2016 prowadzenie programów profilaktycznych
29.09.2016 00:00 275/2016 organizacja spektaklu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna