Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2016 00:00 227/2016 przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Małopolskiej, Sandomierskiej i Świętokrzyskiej w Złotoryi
28.07.2016 00:00 228/2016 pełnienie funkcji inspektora nadzoru
28.07.2016 00:00 229/2016 aneks do umowy na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja
28.07.2016 00:00 230/2016 wykonanie wraz z montażem ogrodzenia miejsc do gromadzenia odpadów przy ul. Szkolnej 8
28.07.2016 00:00 231/2016 wykonanie wraz z montażem ogrodzenia placu zabaw przy ul. Lubelskiej
21.07.2016 00:00 224/2016 zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych przy ul. Żeromskiego 5
14.07.2016 00:00 218/2016 pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy zadaniu: zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych przy ul. Żeromskiego 5
14.07.2016 00:00 219/2016 zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
14.07.2016 00:00 220/2016 zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
14.07.2016 00:00 221/2016 wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych zespołu otwartych stref przy ul. Lubelskiej
14.07.2016 00:00 222/2016 zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
14.07.2016 00:00 223/2016 przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Łąkowej 25 w Złotoryi
07.07.2016 00:00 215/2016 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola POZYTYWKA
07.07.2016 00:00 216/2016 przebudowa budynku komunalnego przy ul. Rzemieślniczej 9 w Złotoryi
07.07.2016 00:00 217/2016 przygotowanie sali konferencyjnej i cateringu
30.06.2016 00:00 214/2016 przeprowadzenie warsztatów w zakresie profilaktyki uzależnień
30.06.2016 00:00 208/2016 aneks do umowy
30.06.2016 00:00 209/2016 aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru
30.06.2016 00:00 210/2016 remont budynku komunalnego - 3 Maja 15 w Złotoryi
30.06.2016 00:00 211/2016 wznowienie i okazanie granic nieruchomości

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna