Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2016 00:00 0050.274.2016 zmieniające zarządzenie nr 0050.291.2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i należności
05.12.2016 00:00 0050.275.2016 w sprawie zmian w zakładowym planie kont wprowadzonym w życie zarządzeniem nr 3/2011 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 3 stycznia 2011
05.12.2016 00:00 0050.278.2016 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
05.12.2016 00:00 0050.279.2016 zmieniające zarządzenie nr 0050.283.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
02.12.2016 00:00 0050.263.2016 w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych
01.12.2016 00:00 0050.269.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
01.12.2016 00:00 0050.271.2016 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
01.12.2016 00:00 0050.272.2016 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
01.12.2016 00:00 0050.273.2016 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
29.11.2016 00:00 0050.268.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
29.11.2016 00:00 0050.270.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
24.11.2016 00:00 0050.265.2016 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
24.11.2016 00:00 0050.266.2016 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
24.11.2016 00:00 0050.267.2016 w sprawie zaliczenia nakładów na poczet ceny nabycia
22.11.2016 00:00 0050.264.2016 w sprawie przyznania kierownikowi i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prawa do reprezentacyjnego ubioru służbowego
21.11.2016 00:00 0050.257.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
21.11.2016 00:00 0050.262.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
17.11.2016 00:00 0050.258.2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Miejskiej Złotoryja i jej jednostkach budżetowych
17.11.2016 00:00 0050.259.2016 w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników
17.11.2016 00:00 0050.260.2016 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna