Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2016 00:00 0050.261.2016 w sprawie zaliczenia nakładów na poczet ceny nabycia
15.11.2016 00:00 0050.254.2016 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Złotoryja na lata 2017-2031
14.11.2016 00:00 0050.243.2016 w sprawie zmian regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Złotoryi
14.11.2016 00:00 0050.256.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
10.11.2016 00:00 0050.253.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
08.11.2016 00:00 0050.251.2016 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
08.11.2016 00:00 0050.252.2016 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
07.11.2016 00:00 0050.249.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
07.11.2016 00:00 0050.250.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
02.11.2016 00:00 0050.247.2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Złotoryi
28.10.2016 00:00 0050.246.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
24.10.2016 00:00 0050.244.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
24.10.2016 00:00 0050.245.2016 w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
21.10.2016 00:00 0050.237.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Złotoryi przy ul. Wyszyńskiego 3
21.10.2016 00:00 0050.238.2016 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową pomieszczenia wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 3
21.10.2016 00:00 0050.239.2016 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
21.10.2016 00:00 0050.240.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
21.10.2016 00:00 0050.241.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
21.10.2016 00:00 0050.242.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.290.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
19.10.2016 00:00 0050.236.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna