Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2016 00:00 0050.228.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
13.10.2016 00:00 0050.233.2016 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
13.10.2016 00:00 0050.234.2016 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
12.10.2016 00:00 0050.231.2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.77.2016
12.10.2016 00:00 0050.232.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
10.10.2016 13:43 0050.191.2016 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za I półrocze 2016 r.
06.10.2016 00:00 0050.225.2016 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
06.10.2016 00:00 0050.226.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
06.10.2016 00:00 0050.227.2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
06.10.2016 00:00 0050.229.2016 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
06.10.2016 00:00 0050.230.2016 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
06.10.2016 00:00 0050.195.2016 zmieniające zarządzenie nr 0050.10.2016 w sprawie określenia zasad korzystania i wysokości stawek opłat za zajęcie nieruchomości gruntowych
03.10.2016 00:00 0050.217.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
03.10.2016 00:00 0050.218.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
03.10.2016 00:00 0050.221.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
03.10.2016 00:00 0050.222.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
03.10.2016 00:00 0050.223.2016 w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
03.10.2016 00:00 0050.224.2016 w sprawie zmian w zakładowym planie kont wprowadzonym w życie zarządzeniem nr 3/2011 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 3 stycznia 2011
29.09.2016 00:00 0050.219.2016 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
29.09.2016 00:00 0050.220.2016 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna