Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.09.2016 00:00 0050.207.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
14.09.2016 00:00 0050.209.2016 w sprawie umorzenia najemcy lokali mieszkalnego odsetek od spłaconych zaległości czynszowych
05.09.2016 00:00 0050.208.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
19.08.2016 00:00 0050.192.2016 w sprawie powołania Komisji Egazaminacyjnej
18.08.2016 00:00 0050.193.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
17.08.2016 00:00 0050.185.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ograniczonych przetargów ustnych na najem na 10 lat nieruchomości gruntowych zabudowanych, ograniczonych do osób, które wzniosły budynek na najmowanym gruncie
16.08.2016 00:00 0050.174.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Boroch
16.08.2016 00:00 0050.188.2016 w sprawie powołania Komisji Egazaminacyjnej
16.08.2016 00:00 0050.189.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Złotoryi przy ul. Broniewskiego 8ab
16.08.2016 00:00 0050.190.2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.101.2016
08.08.2016 00:00 0050.187.2016 w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu pod działalność handlowo-gastronomiczną z okazji imprez okolicznościowych na terenie miasta Złotoryja
03.08.2016 00:00 0050.186.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
01.08.2016 00:00 0050.184.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
29.07.2016 00:00 0050.183.2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotoryi
26.07.2016 00:00 0050.182.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
21.07.2016 00:00 0050.181.2016 w sprawie umorzenia najemcy lokali mieszkalnego odsetek od spłaconych zaległości czynszowych
20.07.2016 00:00 0050.179.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
20.07.2016 00:00 0050.180.2016 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
19.07.2016 00:00 0050.175.2016 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Złotoryja
19.07.2016 00:00 0050.176.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna