Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.07.2016 00:00 0050.177.2016 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
19.07.2016 00:00 0050.178.2016 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
18.07.2016 00:00 0050.172.2016 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
15.07.2016 00:00 0050.173.2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Miejskich w Złotoryi
14.07.2016 00:00 0050.170.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
14.07.2016 00:00 0050.171.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Złotoryi przy ul. Szpitalnej 7
12.07.2016 00:00 0050.169.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
06.07.2016 00:00 0050.163.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
06.07.2016 00:00 0050.168.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Arturowi Ćwiekowi
04.07.2016 00:00 0050.166.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich w Złotoryi
04.07.2016 00:00 0050.167.2016 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej
01.07.2016 00:00 0050.164.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
01.07.2016 00:00 0050.165.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
30.06.2016 00:00 0050.154.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
29.06.2016 00:00 0050.158.2016 w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych (garaży), przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
29.06.2016 00:00 0050.159.2016 w sprawie ustalenia wykazu pomieszczeń mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
29.06.2016 00:00 0050.160.2016 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
29.06.2016 00:00 0050.161.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 28 czerwca 2016 r.
28.06.2016 00:00 0050.157.2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.157.2012 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 16.07.2012
22.06.2016 00:00 0050.144.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Złotoryi za 2015 r.

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna