Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.06.2016 00:00 0050.145.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi za 2015 r.
22.06.2016 00:00 0050.146.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Złotoryi za 2015 r.
20.06.2016 00:00 0050.152.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego
20.06.2016 00:00 0050.153.2016 w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
16.06.2016 00:00 0050.148.2016 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do wydawania decyzji administracyjnych
15.06.2016 00:00 0050.149.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich w Złotoryi
15.06.2016 00:00 0050.150.2016 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do oddania w najem na 10 lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego do osób, które wzniosły budynek na najmowanym gruncie
15.06.2016 00:00 0050.151.2016 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do oddania w najem na 10 lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego do osób, które wzniosły budynek na najmowanym gruncie
14.06.2016 00:00 0050.142.2016 w sprawie regulaminu Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Złotoryja
13.06.2016 00:00 0050.143.2016 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
09.06.2016 00:00 0050.104.2016 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
08.06.2016 00:00 0050.128.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych
08.06.2016 00:00 0050.139.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego
08.06.2016 00:00 0050.140.2016 w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
08.06.2016 00:00 0050.141.2016 w sprawie umorzenia najemcy lokali mieszkalnego odsetek od spłaconych zaległości czynszowych
06.06.2016 00:00 0050.129.2016 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
06.06.2016 00:00 0050.130.2016 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
06.06.2016 00:00 0050.131.2016 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji.
06.06.2016 00:00 0050.132.2016 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.
06.06.2016 00:00 0050.133.2016 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna