Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2018 00:00 0050.308.2017 w sprawie ustalenia wzoru upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego dla strażników Straży Miejskiej w Złotoryi
10.01.2018 00:00 0050.344.2017 w sprawie ogłoszenia Plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i najpopularniejszego trenera miasta Złotoryja 2017 r.
10.01.2018 00:00 0050.344.2017 w sprawie ogłoszenia Plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i najpopularniejszego trenera miasta Złotoryja 2017 r.
03.01.2018 00:00 0050.342.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
27.12.2017 00:00 0050.343.2017 w sprawie wniesienia nieruchomości gruntowej zabudowanej jako wkład niepieniężny (aport) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego TBS sp. z o.o. w Kamiennej Górze
27.12.2017 00:00 0050.341.2017 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
20.12.2017 00:00 0050.339.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
20.12.2017 00:00 0050.340.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
14.12.2017 00:00 0050.338.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
13.12.2017 00:00 0050.337.2017 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
13.12.2017 00:00 0050.335.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Złotoryi przy ul. Sikorskiego 1
13.12.2017 00:00 0050.336.2017 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
11.12.2017 00:00 0050.329.2017 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Miejską Złotoryja prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej , oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 216/14
11.12.2017 00:00 0050.332.2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Złotoryja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
11.12.2017 00:00 0050.334.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
07.12.2017 00:00 0050.327.2017 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
06.12.2017 00:00 0050.330.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
06.12.2017 00:00 0050.331.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018
05.12.2017 00:00 0050.322.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
05.12.2017 00:00 0050.326.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.

1 2 3 4 5 6 następna