Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2017 00:00 0050.328.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
23.11.2017 00:00 0050.320.2017 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
20.11.2017 00:00 0050.298.2017 w sprawie zmian w zakładowym planie kont wprowadzonym w życie zarządzeniem nr 3/2011 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 3 stycznia 2011
20.11.2017 00:00 0050.315.2017 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
20.11.2017 00:00 0050.316.2017 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.11.2017 00:00 0050.311.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
17.11.2017 00:00 0050.310.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
17.11.2017 00:00 0050.304.2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Złotoryja na 2018 r.
17.11.2017 00:00 0050.305.2017 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Złotoryja na lata 2018-2031
16.11.2017 00:00 0050.309.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotoryi
14.11.2017 00:00 0050.306.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
14.11.2017 00:00 0050.307.2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
09.11.2017 00:00 0050.299.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
09.11.2017 00:00 0050.303.2017 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
07.11.2017 00:00 0050.301.2017 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
07.11.2017 00:00 0050.302.2017 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
31.10.2017 00:00 0050.300.2017 w sprawie aktualizacji statystycznej liczby dzieci oraz aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja w roku 2017
31.10.2017 00:00 0050.300.2017 w sprawie aktualizacji statystycznej liczby dzieci oraz aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja w roku 2017
24.10.2017 00:00 0050.292.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
24.10.2017 00:00 0050.296.2017 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna