Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2017 00:00 0050.281.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
25.09.2017 00:00 0050.274.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.124.2016
21.09.2017 00:00 0050.273.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji sald aktywów i pasywów
20.09.2017 00:00 0050.272.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
19.09.2017 00:00 0050.270.2017 zmieniające zarządzenie nr 0050.258.2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Miejskiej Złotoryja i jej jednostkach budżetowych
19.09.2017 00:00 0050.271.2017 zmieniające zarządzenie nr 0050.54.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja
19.09.2017 00:00 0050.265.2017 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 14/2009 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 14 stycznia 2009 r.
19.09.2017 00:00 0050.266.2017 w sprawie zmian w zakładowym planie kont wprowadzonym w życie zarządzeniem nr 3/2011 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 3 stycznia 2011
19.09.2017 00:00 0050.267.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.239.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja
19.09.2017 00:00 0050.268.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
19.09.2017 00:00 0050.269.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
04.09.2017 00:00 00050.259.2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Złotoryi w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 r.
31.08.2017 00:00 0050.253.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
31.08.2017 00:00 0050.257.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotoryi
31.08.2017 00:00 0050.258.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
31.08.2017 00:00 0050.256.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
29.08.2017 00:00 0050.250.2017 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za I półrocze 2017 roku
29.08.2017 00:00 0050.254.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
29.08.2017 00:00 0050.255.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.255.2017
28.08.2017 00:00 0050.252.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna