Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.09.2020 15:48 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane – „Odtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego”
17.08.2020 07:35 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy skrzyżowaniu ul. Hożej i ul. Lubelskiej w Złotoryi
17.08.2020 07:34 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Piastowej w Złotoryi
17.08.2020 07:32 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Piastowej w Złotoryi
17.08.2020 07:30 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Piastowej w Złotoryi
17.08.2020 07:27 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi
17.08.2020 07:27 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Piastowej w Złotoryi
17.08.2020 07:24 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Złotoryi
17.08.2020 07:23 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi
17.08.2020 07:18 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi
17.08.2020 07:15 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi
17.08.2020 07:13 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi
03.08.2020 13:07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Miejska Złotoryja: „Realizacja odcinków A oraz B w ramach zadania pn.: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja"