Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2018 00:00 0050.30.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
22.02.2018 00:00 0050.31.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
19.02.2018 00:00 0050.37.2018 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
19.02.2018 00:00 0050.38.2018 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
16.02.2018 00:00 0050.20.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
16.02.2018 00:00 0050.35.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
16.02.2018 00:00 0050.36.2018 w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
15.02.2018 00:00 0050.34.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
15.02.2018 00:00 0050.32.2018 zmieniające zarządzenie nr 0050.11.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem garaży
14.02.2018 00:00 0050.28.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2018 r.
14.02.2018 00:00 0050.33.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
09.02.2018 00:00 0050.23.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2018 r.
08.02.2018 00:00 0050.24.2018 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej
08.02.2018 00:00 0050.25.2018 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej
08.02.2018 00:00 0050.26.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
08.02.2018 00:00 0050.27.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
06.02.2018 00:00 0050.22.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2018 r.
02.02.2018 00:00 0050.17.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
31.01.2018 00:00 0050.18.2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
23.01.2018 00:00 0050.12.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 następna