Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2018 00:00 0050.13.2018 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
23.01.2018 00:00 0050.14.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
23.01.2018 00:00 0050.15.2018 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
23.01.2018 00:00 0050.16.2018 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
18.01.2018 00:00 0050.6.2018 w sprawie zmian w zakładowym planie kont wprowadzonym w życie zarządzeniem nr 3/2011 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 3 stycznia 2011
18.01.2018 00:00 0050.11.2018 w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem garaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja
18.01.2018 00:00 0050.10.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
11.01.2018 00:00 0050.8.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
09.01.2018 00:00 0050.9.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018
08.01.2018 00:00 0050.5.2018 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych mieszkańców
08.01.2018 00:00 0050.7.2018 w sprawie powołania Komisji Opiniodawczej ds. Nazewnictwa Ulic i Złotoryi
04.01.2018 00:00 0050.3.2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej
04.01.2018 00:00 0050.2.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
04.01.2018 00:00 0050.4.2018 w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych
03.01.2018 00:00 0050.1.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

poprzednia 6 7 8 9 10 11