Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.08.2018 00:00 0050.166.2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry start”, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
06.08.2018 00:00 0050.164.2018 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
06.08.2018 00:00 0050.165.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych samochodów w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
02.08.2018 00:00 0050.162.2018 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej
02.08.2018 00:00 0050.163.2018 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
31.07.2018 00:00 0050.155.2018 w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Złotoryja do występowania w imieniu Burmistrza Miasta Złotoryja przed sądami powszechnymi w sprawach ustanowienia kuratora dla osoby nieobecnej
31.07.2018 00:00 0050.157.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
31.07.2018 00:00 0050.158.2018 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
31.07.2018 00:00 0050.159.2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego postępowanie o udzielenie zamówienia pn: Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Złotoryja oraz powołania komisji do przeprowadzenia dialogu technicznego
31.07.2018 00:00 0050.160.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
31.07.2018 00:00 0050.161.2018 w sprawie zmiany czasu pracy na okres upałów
30.07.2018 00:00 0050.156.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
26.07.2018 00:00 0050.152.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Złotoryi
26.07.2018 00:00 0050.102.2018 w sprawie wprowadzenie polityki bezpieczeństwa informacji w projektach unijnych
25.07.2018 00:00 0050.153.2018 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej
25.07.2018 00:00 0050.154.2018 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej
23.07.2018 00:00 0050.150.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.258.2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
23.07.2018 00:00 0050.138.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
18.07.2018 00:00 0050.137.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
18.07.2018 00:00 0050.149.2018 w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna