Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.07.2018 00:00 0050.122.2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń "Dobry start" oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
18.07.2018 00:00 0050.123.2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń "Dobry start" oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
18.07.2018 00:00 0050.124.2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń "Dobry start" oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
18.07.2018 00:00 0050.125.2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń "Dobry start" oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
18.07.2018 00:00 0050.126.2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń "Dobry start" oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
18.07.2018 00:00 0050.127.2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń "Dobry start" oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
18.07.2018 00:00 0050.128.2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń "Dobry start" oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
16.07.2018 00:00 0050.140.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
16.07.2018 00:00 0050.141.2018 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
16.07.2018 00:00 0050.142.2018 w sprawie zaliczenia nakładów na poczet ceny nabycia
16.07.2018 00:00 0050.143.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
16.07.2018 00:00 0050.146.2018 w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta do wykonywania pozostałych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Złotoryja
16.07.2018 00:00 0050.147.2018 w sprawie upoważnienia Podinspektora ds. Kadr do wykonywania pozostałych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Złotoryja
16.07.2018 00:00 0050.148.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
09.07.2018 00:00 0050.135.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2018 r.
05.07.2018 00:00 0050.133.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2018 r.
05.07.2018 00:00 0050.134.2018 w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych
05.07.2018 00:00 0050.136.2018 w sprawie powierzenia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostkach podległych i nadzorowanych oraz powierzenia wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim
29.06.2018 00:00 0050.120.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2018 r.
29.06.2018 00:00 0050.131.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2018 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna