Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2018 00:00 0050.98.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Złotoryi za 2017 rok
30.05.2018 00:00 0050.103.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
28.05.2018 00:00 0050.95.2018 w sprawie upoważnienia do dokonywania wypłaty wynagrodzenia kuratorowi dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
28.05.2018 00:00 0050.91.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na najładniejszy balkon i najładniejszy ogródek przydomowy w mieście
25.05.2018 00:00 0050.92.2018 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
25.05.2018 00:00 0050.99.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
25.05.2018 00:00 0050.100.2018 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
24.05.2018 00:00 0050.93.2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
18.05.2018 00:00 0050.89.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2018 r.
16.05.2018 00:00 0050.74.2018 W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotoryi
16.05.2018 00:00 0050.81.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2018 r.
16.05.2018 00:00 0050.83.2018 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
16.05.2018 00:00 0050.84.2018 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
16.05.2018 00:00 0050.85.2018 w sprawie zaliczenia nakładów na poczet ceny nabycia
16.05.2018 00:00 0050.86.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
16.05.2018 00:00 0050.87.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.25.2018
16.05.2018 00:00 0050.88.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
11.05.2018 13:05 0050.64.2018 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Złotoryja na 2017 r.
07.05.2018 15:48 0050.82a.2018 w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
04.05.2018 00:00 0050.64.2018 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Złotoryja na 2017 rok

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna